Proiectul descentralizării: Imobilele tranferate îşi schimbă destinaţia cu avizul ministerelor

0
97

Proiectul privind descentralizarea, iniţiat de vicepremierul Liviu Dragnea, prevede posibilitatea ca activele transferate autorităţilor locale să-şi poată schimba destinaţia doar cu avizul ministerelor de resort, dar şi după o investiţie „similară” realizată la nivelul unităţii administrative. Bunurile imobile care ar urma fi transferate autorităţilor locale, potrivit acestui proiect, trebuie să-şi păstreze destinaţia pe care au avut-o anterior transferului. Cu toate acestea, proiectul de act normativ instituie o excepţie în cazul schimbării destinaţiei acestor imobile, respectiv aceea că, „în cazuri temeinic justificate, autorităţile administraţiei publice locale pot schimba destinaţia bunurilor imobile, numai cu avizul conform al ministerului de resort şi numai după ce au realizat o investiţie similară pe raza unităţii administrativ-teritoriale”. De asemenea, proiectul de lege stabileşte că bunurile care se află în proprietatea publică a statului şi supuse procesului de descentralizare vor fi trecute în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale, printr-o excepţie de la Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică. În mod similar, prin excepţie de la prevederile Codului civil, bunurile proprietate privată a statului, care fac obiectul descentralizării potrivit prezentei legi, trec în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale.