Sud Oil Sere Işalniţa: A doua mare recoltă

0
358

Aparent nimic nou la Sud Oil Sere Işalniţa, cea mai mare exploatare legumicolă din ţară în sistem protejat. Se recoltează al doilea ciclu de producţie, profilat în exclusivitate pe castraveţii cornişon şi este deja o banalitate a menţiona că randamentul la unitatea de suprafaţă este unul competitiv: peste 50-60 de tone. Cu cele aproximativ 2.000 de tone, estimate a fi obţinute în acest ciclu de vegetaţie, care se adaugă celor peste 4.000 tone valorificate anterior pe pieţele externe, din primul ciclu de vegetaţie, Sud Oil Sere Işalniţa se poziţionează ca o unitate de referinţă în legumicultura ţării. Producţie statornică, clienţi fideli şi, bineînţeles, exigenţe ridicate.

Piaţa externă… comandă

Florin Purcea

Beneficiarii sunt firme din Austria, Germania, Elveţia, Franţa, Italia, Cehia şi comanda este aproape STAS: calibre mici. Asta înseamnă că, de fapt, creşterea fructelor este întreruptă după numai câteva zile de vegetaţie. Peste 90% din producţie trebuie să răspundă acestor exigenţe. Cât a fost cerul senin şi soarele deloc timid, viteza de creştere a fost alertă. Odată cu instalarea nebulozităţii atmosferice, a fost impietată şi viteza de creştere şi, implicit, ritmul recoltării. Deşi în spaţiile protejate temperatura este mai ridicată decât afară. Mici detalii tehnologice. Culegătorii îşi fac însă datoria, zilnic, în tronsoanele de seră. Pentru managerul exploatării, Florin Purcea, totul e în grafic. Îşi cunoaşte partenerii de contract, aceştia aşijderea, aşa că nu există sincope de nici o natură. De fapt, şefii de fermă, opt la număr, au lecţia învăţată. Încă două săptămâni de activitate febrilă, după care se va trece la defrişarea culturii şi pregătirea viitorului an legumicol. Cu tot ce presupune el: dezinfecţie generală, fertilizare naturală, asigurarea necesarului de ghivece nutritive pentru producerea viitorului răsad şi aşa mai departe.

Înfiinţarea unui hectar de seră: 1,2 milioane euro

Am mai vorbit despre asta: zăpada din februarie anul trecut a făcut ravagii încă resimţite financiar. Nu mai puţin de 30 de hectare din cele 75 au fost grav afectate, fiind scoase practic din „circuit”. A fost un dezastru. Iar înfiinţarea unui hectar de seră, care să răspundă tehnologiilor moderne (încălzire, ventilaţie), se ridică la 1,2 milioane euro. Dar Florin Purcea nu se impacientează după cele trăite şi rămâne consecvent sieşi. „Vom ajunge din nou la suprafaţa de 75 hectare, poate nu atât de grabnic, dar oricum nu ne-am resemnat. Ne-am reevaluat întreaga strategie de activitate. Producţia acestui an o considerăm una satisfăcătoare”, a spus acesta. Sud Oil Sere Işalniţa rămâne un model de legumicultură intensivă, de disciplină a muncii şi de seriozitate în relaţiile cu clienţii săi. Contează şi pe piaţa internă, şi asta deja se ştie. În peisajul legumiculturii doljene, cu bună tradiţie, n-are egal. Şi-a format un corp de specialişti destoinici, cu stagii de producţie şi de cercetare. Totul pare simplu la o relatare de acest fel, însă când trebuie respectată cu sfinţenie o tehnologie de producţie lucrurile dobândesc o altă abordare.

TIBI BOLOGH