Anunţ public

0
753

SC CAPSUNARIE REZIDENTIAL SRL prin BOTEA EUGEN IONUT, anunta publicul interesat asupra elaborarea primei versiuni a PUZ:”ELABORARE PUZ PENTRU MODIFICAREA C.U.T. DE LA 1.05 LA 1.8 SI REGIM DE INALTIME DE LA P+2E LA P+4E SI CONSTRUIRE LOCUINTA COLECTIVA D+P+3E” in com.Malu Mare, sat Preajba, T79 P1, nr.cadastral 41300 si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu.
Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la sediul APM Dolj, str.Petru Rares nr.1, Craiova, jud.Dolj, site-ul APM Dolj.
http://apmdj.anpm.ro.Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Dolj, in termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunt.