Aproape 90%, procentajul de prezenţă, în Dolj, la concursul de ocupare a posturilor vacante în învăţământ

0
385

La proba scrisă, din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, desfăşurată, ieri, 29 iulie, în patru centre de examen, s-au prezentat 696 de candidaţi (87,32%) din cei 789 de candidați înscriși. Totodată, 56 dintre candidaţi s-au retras din motive personale sau medicale şi nu au fost candidaţi eliminaţi din examen.   De asemenea, nu s-au înregistrat cazuri de candidați cu temperatura peste 37.3 grade Celsius. Subiectele și baremele de corectare au fost publicatepe site-ul dedidcat, la ora 15:00, de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație. Primele rezultate vor fi afișate în data de 4 august, la sediile inspectoratelor școlare și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestațiile pot fi depuse la sediile inspectoratelor școlare județene sau transmise prin mijloace electronice, în zilele de 4 august, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 5 august, până la ora 12:00. Rezultatele finale se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site-ul menționat anterior, în data de 11 august. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci). Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în intervalul 12 – 14 august.