Admitere la Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”

0
1084
În acest an, 755 de posturi sunt disponibile pentru admiterea la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”. Până în data de 11 iulie, cei care întrunesc condițiile și criteriile prevăzute de legislația în vigoare se pot înscrie pentru concursul de admitere.
Posturile disponibile sunt repartizate astfel: Specializarea „Ordine și siguranță publică”, domeniul de licență „Științe militare, informații și ordine publică”:
-300 de locuri pentru specialitatea poliție;
-70 de locuri pentru specialitatea poliție de frontieră;
-60 de locuri pentru specialitatea jandarmi.
Pentru aceeași specializare, forma de învățământ cu frecvență redusă, disponibilă agenților și subofițerilor din instituțiile Ministerului Afacerilor Interne, sunt prevăzute 50 de locuri.
Specializarea „Drept”, domeniul de licență „Drept”:
-specialitatea poliție, poliție de frontieră, jandarmi, sunt scoase la concurs 125 de locuri forma de învățământ cu frecvență;
-100 de locuri – învățământ la distanță, care sunt adresate personalului MAI și pentru care se percepe taxă de școlarizare.
-50 de locuri disponibile în cadrul Facultății de Pompieri, domeniul de licență „Ingineria Instalaţiilor”.
Pentru informații detaliate cu privire la sesiunea de admitere din acest an în cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București, pot fi consultate site-ul MAI https://www.mai.gov.ro/cariera/institutii-de-invatamant-formare-profesionala/ , site-ul academiei de poliție https://www.academiadepolitie.ro/, precum și site-urile unităților.
IPJ Dolj – program de recrutare
În sesiunea 2021, promovarea profesiei de polițist, recrutarea şi selecția candidaţilor pentru concursul de admitere la Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” București se desfăşoară și de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj, cu sediul în municipiul Craiova, str. Vulturi, nr. 19,județul Dolj. Înscrierea candidaților se realizează exclusiv on-line în perioada 28.06-11.07.2021 (în ziua de 11.07.2021 doar până la orele 16.00), inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică, la adresa de e-mail resurseumane@dj.politiaromana.ro. Cererile de înscriere transmise după data de 11.07.2021, orele 16.00, nu vor fi luate în considerate. Cererea-tip de înscriere (Anexa nr.4) se completează de către candidaţi în mod lizibil, cu majuscule, se semnează și se transmite, exclusiv în format electronic (scanată în format pdf) la adresa e-mail resurseumane@dj.politiaromana.ro.  La înscriere, candidaților li se atribuie un cod unic de identificare, folosit pe întreaga procedură de concurs.
La adresa de e-mail indicată în cererea de înscriere, candidații vor primi, scanată, cererea-tip de înscriere completată cu informațiile referitoare la codul unic atribuit şi central zonal la care sunt arondați. În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidaţii depun documentele solicitate până la data de 23.07.2021, în toate zilele săptămânii, în intervalul 08-16.00.