Se încearcă modificarea transferului elevilor în timpul anului şcolar

0
307
Elevii de clasa a IX-a ar putea fi transferați în timpul anului școlar, în vacanțele școlare, doar în situații medicale deosebite, pe baza avizului comisiei medicale judeţene/a municipiului Bucureşti sau a documentelor medicale justificative, potrivit draftului Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP) obținut de Edupedu.ro. Este vorba despre alineatul 1 de la articolul 141. Practic, se încearcă o modificare în actuala metodologie. Documentul urmează să fie supus aprobării în dezbaterea de astăzi de la Comitetul pentru Dialog Social de la Ministerul Educației.

Iată ce prevede articolul 141 din documentul obținut de Edupedu.ro: „(1) Elevii din învăţământul liceal, din învăţământul profesional şi din învăţământul postliceal se pot transfera, păstrând forma de învăţământ, cu respectarea următoarelor condiţii:

a) în cadrul învăţământului liceal, elevii din clasa a IX-a se pot transfera în timpul anului școlar, în vacanțele școlare, dacă media lor de admitere este cel puţin egală cu media ultimului admis la specializarea la care se solicită transferul, doar în situaţii medicale deosebite, pe baza avizului comisiei medicale judeţene/a municipiului Bucureşti, acolo unde există, sau a documentelor medicale justificative şi în situaţiile excepţionale prevăzute la art. 144 alin. (4), în limita efectivelor maxime la clasă, stabilite de lege;

c) în cadrul învăţământului profesional cu durata de 3 ani, elevii din clasa a IX-a se pot transfera în timpul anului școlar numai dacă media lor de admitere este cel puţin egală cu media ultimului admis la calificarea profesională la care se solicită transferul, doar în situaţii medicale deosebite, pe baza avizului comisiei medicale judeţene/a municipiului Bucureşti, acolo unde există, sau a documentelor medicale justificative şi în situaţiile excepţionale prevăzute la art. 144, alin. (4), în limita efectivelor maxime la clasă, stabilite de lege”.

Același articol menționează la punctul g) că „elevii din clasele terminale ale învăţământului liceal se pot transfera de la învăţământul cu frecvenţă cursuri de zi la învăţământul cu frecvenţă cursuri serale, în anul terminal, pe parcursul vacanțelor școlare, după susţinerea, dacă este cazul, a examenelor de diferenţă.”

În ce situații excepționale se pot transfera elevii, conform documentului de modificare și completare a Regulamentului unităților de învățământ (ROFUIP):

  • „la schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate, respectiv într-un alt sector al municipiului Bucureşti;
  • în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de direcţia de sănătate publică;
  • de la clasele de învăţământ liceal la clasele de învăţământ profesional;
  • la/de la învăţământul de artă, sportiv şi militar;
  • de la clasele cu program de predare intensivă a unei limbi străine sau cu program de predare bilingv la celelalte clase;
  • în alte situaţii excepţionale, pe baza documentelor justificative, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar.”

Ce spune actualul regulament

Actualul Regulament de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP) stipulează la art. 141, alin. (1), lit. a), că elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai după primul semestru, dacă media lor de admitere este cel puțin egală cu media ultimului admis la specializarea la care se solicită transferul. Elevii cu situații medicale deosebite se pot transfera și în cursul primului semestru sau înainte de începerea acestuia, pe baza avizului comisiei medicale județene/a municipiului București, acolo unde există, sau a documentelor medicale justificative.

În privința învățământului profesional cu durata de 3 ani, elevii de la clasa a IX-a se pot transfera numai după primul semestru, dacă media lor de admitere este cel puțin egală cu media ultimului admis la calificarea profesională la care se solicită transferul, apare la art. 141 alin (1) lit. c). „În situații medicale deosebite, elevii din clasa a IX-a a învățământului profesional cu durata de 3 ani pot fi transferați și în cursul primului semestru sau înainte de începerea acestuia, pe baza avizului comisiei medicale județene/a municipiului București, cu respectarea condiției de medie menționate anterior”.

Forma actuală a regulamentului mai prevede că „elevii din clasele terminale ale învățământului liceal se pot transfera de la învățământul cu frecvență cursuri de zi la învățământul cu frecvență cursuri serale, în anul terminal, după absolvirea semestrului I și după susținerea, dacă este cazul, a examenelor de diferență.”