Apare o nouă comisie în fiecare şcoală din România

0
527
O nouă comisie permanentă se înființează în fiecare școală din România – Comisia pentru mentorat didactic și formare în cariera didactică – CMDFCD – potrivit documentului de modificare și completare a Regulamentului unităților de învățământ (ROFUIP), propus de Ministerul Educației partenerilor de dialog social, aşa cum prezintă Edupedu.ro.
Principala modificare apare la articolul 71, alineatul 2, conform căreia apare o a șasea comisie permanentă. Iată ce spune Alineatul 2. din propunerea ROFUIP 2022 : „Comisiile cu caracter permanent sunt:
 • a) comisia pentru curriculum;
 • b) comisia de evaluare şi asigurare a calităţii;
 • c) comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă;
 • d) comisia pentru controlul managerial intern;
 • e) comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii;
 • f) comisia pentru mentorat didactic și formare în cariera didactică.

Noua comisie apare după ce, în ROFUIP 2020, o comisie similară a fost desființată de fostul ministru Monica Anisie (PNL). Atunci se numea „Comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică” și fusese introdusă în anul 2018 de către ministrul Liviu Marian Pop (PSD) prin Ordinul 3.027/8 ianuarie 2018. Care sunt atribuțiile noii comisii, potrivit documentului de lucru ROFUIP 2022: (4) Atribuțiile comisiei pentru mentorat didactic și formare în cariera didactică sunt următoarele:

 • a) asigură, la nivelul unității de învățământ, planificarea, organizarea și desfășurarea activităților din domeniul formării în cariera didactică;
 • b) realizează diagnoza de formare continuă la nivelul unității de învățământ;
 • c) asigură evaluarea  stadiului de îndeplinire a condiției de formare pentru personalul didactic și validează, după evaluare, îndeplinirea condiției de formare prin acumularea numărului de credite profesionale transferabile legal prevăzut, inclusiv prin  recunoașterea și echivalarea în credite profesionale transferabile, a rezultatelor participării personalului didactic la programe pentru dezvoltare profesională continua și pentru evoluția în cariera didactică;
 • d) asigură monitorizarea impactului formării cadrelor didactice asupra calității procesului de predare-învățare-evaluare și a progresului școlar al elevilor;
 • e) organizează activităţi pentru dezvoltare profesională continuă – acţiuni specifice unităţii de învăţământ, lecţii demonstrative, schimburi de experienţă etc.;
 • f) implementează standardele de formare asociate profilului profesional al cadrelor didactice;
 • g) consiliază cadrele didactice în procesul de predare-învățare-evaluare, inclusiv în sistem blended learning/online;
 • h) realizează graficul activităților de practică pedagogică și monitorizează activitatea profesorilor mentori, în cazul în care unitatea de învățământ este școală de aplicație,
 • e) asigură organizarea și desfășurarea activităților specifice  de mentorat didactic pentru cadrele didactice debutante, în vederea susținerii  examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar;
 • i) realizează rapoarte și planuri anuale privind dezvoltarea profesională continuă și evoluția în cariera didactică a personalului didactic încadrat în unitatea de învățământ;
 •  h) orice alte atribuţii decurgând din legislaţia în vigoare şi din regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învățământ.