Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României de astăzi

0
252

I.               PROIECTE DE LEGI

1.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/LG-2.pdf

II.            PROIECTE DE ORDONANŢE DE URGENŢĂ

 1.    PROIECT DE ORDONANŢE DE URGENŢĂ privind suspendarea aplicării prevederilor art. I pct. 2 din Legea nr. 22/2020 pentru modificarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi pentru completarea articolului 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/OUG-6.pdf

III.         PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea art. 4 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industrie alimentară, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 325/2019

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-49.pdf

2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 748/2018 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-50.pdf  

3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2020 – 2022, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HGANEXE.pdf

4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului naţional de paturi pentru perioada 2020 – 2022

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HGNF-3.pdf

5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HGNF-2.pdf

6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea titlului VII “Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-51.pdf

7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al Regiei autonome „Monetăria statului”, aflată în subordinea Băncii Naţionale a României

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-52.pdf

8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HGANEXA-3.pdf

9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localități din Munții Apuseni

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-53.pdf

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru unele bunuri aflate în administrarea oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-54.pdf

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1867/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-55.pdf

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Cluj, Alba, Braşov, Timiş şi Municipiul Bucureşti

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-56.pdf

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/NFHG-3.pdf

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Naţională a Sării S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/NFHG-4.pdf

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1438/2009 privind organizarea și funcționarea Oficiului de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-59.pdf

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea descrierii tehnice, a valorii de inventar şi transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Muzeului Naţional „Brătianu”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-58.pdf

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar pentru unele immobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HGNFANEXA.pdf

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr.43 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-60.pdf

IV.          MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Mandatarea Comitetului de investiții desemnat de Guvernul României pentru a coordona activitatea Fondului de Participare JEREMIE să negocieze termenii și condițiile unui nou Acord de finanțare între Guvernul României și Fondul European de Investiții privind continuarea gestionării de către FEI a fondului de participare JEREMIE în România, prin înlocuirea Acordului de Finanțare JEREMIE între Guvern și FEI din 19.11.2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 916/2013, cu modificările și completările ulterioare (Acord) și semnarea Acordului, în limitele mandatului aprobat

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/MEMO-6.pdf

V.             NOTE

1.    NOTĂ cu tema: Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Județean Gorj, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilului, compus din patru clădiri și terenul aferent în suprafață măsurată de 1.473 mp (din acte de 1.440 mp), situat în municipiul Târgu Jiu, str.Victoriei nr.24, județul Gorj, din domeniul public al județului Gorj în domeniul public al statului, în vederea dării lui în administrarea Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/NOTA-7.pdf