Anunţ public

0
176

Anunt!

              SC VALTMAR TRADE SRL reprezentata de Miclescu Valentin, titular al proiectului “Construire P+4 locuinte colective cu spatii comerciale la parter”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire P+4 locuinte colective cu spatii comerciale la parter”, propus a fi amplasat in str. Toporasi, nr. 61, Craiova, jud. Dolj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, din Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni –joi, între orele 8,00- 16,30 si vineri între orele 8,00 – 14,00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj.