Anunţ Comuna Poiana Mare

0
463

ANUNT

 

Comuna Poiana Mare, judetul Dolj, cu sediul in strada, Independenţei, nr. 8-10 judetul Dolj, telefon/fax 0251/235048, e-mail, poiana_mare@cjdolj.ro Cod fiscal 4711618, avand  reprezentata prin d-nul Vintila Marin -Primar, organizeaza licitatie publica privind inchirierea pajistilor apartinind domeniului public al localitatii Poiana Mare in data de 20.05.2020 ora 10 00 .

Conditiile de participare la licitatie si modul de desfasurare al licitatiei vor fi prevazute in Caietul de sarcini intocmit in vederea organizarii licitatiei care va fi adaptat normelor, cerintelor si conditiilor pandemice din ordonantele militare emise in vederea prevenirii raspandirii virusului COVID 19, caiet ce poate fi achizitionat de la sediul Primariei Poiana Mare incepand cu data de 06.05.2020 pina in data de 13.05.2020, intre orele 1000 – 1500.

PRIMAR

MARIN VINTILA