Cadastru gratuit, la Mischii

0
234

Toate terenurile şi imobilele de pe raza localităţii Mischii vor fi cadastrate gratuit, ca urmare a unui proiect privind Completarea Sprijinului UE pentru Restructurarea Agriculturii – CESAR. Mai precis, proiectul, implementat în comuna Mischii, cât şi în alte 18 localităţi din ţară, este menit să faciliteze reorganizarea agriculturii de piaţă, prin creşterea capacităţii fermierilor, a membrilor familiilor acestora şi a lucrătorilor agricoli, de a-şi gestiona activele şi venitul.

Având o valoare totală de 51,4 milioane de euro – din care 47,7 milioane finanţare de la Bugetul de Stat, prin Acordul semnat cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), şi 3,7 milioane de euro finanţare de la Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), CESAR este structurat pe trei părţi care vor fi implementate pe parcursul unei perioade de cinci ani, respectiv administrarea terenurilor; servicii de consultanţă socio-economică, acordate populaţiei din agricultură; politici, strategii şi management.

În esenţă, activităţile cuprinse în proiect au ca scop sporirea capacităţii de absorbţie – încă limitată – a sectorului agricol, a resurselor financiare substanţiale alocate politicilor agricole, prin efortul financiar comun al Comisiei Europene şi al Guvernului României. Astfel, proiectul CESAR preia rolul de catalizator pentru creşterea absorbţiei schemelor PAC de finanţare alocate, şi, prin urmare, să stabilească precondiţiile pentru suplimentarea fondurilor alocate pentru a facilita restructurarea agriculturii de piaţă, care să conducă la o dezvoltare rurală eficientă. Proiectul va contribui la o absorbtie sporita de fonduri in cadrul ambilor piloni ai Politicii agricole comune si, desi indirect, va avea efectul de a accelera utilizarea fondurilor structurale.


Beneficiile generale ale proiectului CESAR:

*Gratuitatea înregistrării proprietăţii;

*Atragerea fondurilor UE destinate realizării subvenţiilor în agricultură;

*Finalizarea procesului de restituire a proprietăţilor la nivelul unităţilor administrativ teritoriale;

*Crearea unui sistem unic de evidenţă reală a imobilelor care conferă transparenţă; acces facil la informaţii; rapiditate în procesarea cererilor; siguranţă şi securitatea tranzacţiilor.