Comisia propune sporirea transparenței și reducerea birocrației pentru întreprinderi în vederea îmbunătățirii mediului de afaceri în UE

0
487

Ieri, 29 martie, Comisia Europeană a adoptat o propunere de directivă menită să faciliteze extinderea utilizării instrumentelor și a proceselor digitale de către întreprinderi în domeniul dreptului societăților comerciale din UE.

Propunerea urmărește să faciliteze operațiunile transfrontaliere ale întreprinderilor și să sporească transparența și încrederea întreprinderilor prin punerea la dispoziția publicului a mai multor informații cu privire la acestea la nivelul UE. De asemenea, aceasta va reduce birocrația pentru întreprinderile transfrontaliere, ceea ce va permite realizarea unei economii de aproximativ 437 de milioane EUR pe an în ceea ce privește sarcinile administrative, datorită unui certificat UE al societății sau aplicării principiului „doar o singură dată”. Propunerea va contribui la digitalizarea în continuare a pieței unice și va ajuta întreprinderile, în special întreprinderile mici și mijlocii, să își desfășoare activitatea în UE.

Reducerea birocrației și a sarcinii administrative

Pentru a reduce birocrația și sarcina administrativă pentru întreprinderile transfrontaliere, normele propuse includ:

  • aplicarea principiului „doar o singură dată”, astfel încât întreprinderile să nu fie nevoite să furnizeze din nou informații atunci când înființează o sucursală sau o societate într-un alt stat membru. Informațiile relevante pot fi schimbate prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor comerțului(BRIS);
  • un certificat UE al societății, care conține un set de informații de bază cu privire la societăți, care va fi disponibil gratuit în toate limbile UE;
  • un model standard multilingv de procură UE digitală care va autoriza o persoană să reprezinte societatea în alt stat membru;
  • eliminarea formalităților, cum ar fi necesitatea unei apostile sau a traducerilor autorizate pentru documentele societății

Citiți mai departe pe : https://romania.representation.ec.europa.eu/news/comisia-propune-sporirea-transparentei-si-reducerea-birocratiei-pentru-intreprinderi-vederea-2023-03-29_ro