Urmând o strategie bazată pe studii sociologice / 18% din bugetul Doljului, pentru asistenţa socială

0
92

Din resursele proprii ale Consiliului Judeţean (CJ) Dolj, în acest an, asistenţa socială va beneficia de 10.646 mii lei, ceea ce reprezintă 18% din totalul bugetului propriu al judeţului. După sectorul de sănătate, cel al asistenţei sociale este cel mai important, în viziunea conducerii CJ Dolj. Reabilitarea unui imobil şi construirea unui nou corp de clădire la Unitatea Medico-Socială Sadova, reamenajarea unor clădiri din Călăraşi şi Ciupercenii Noi pentru funcţionarea unor centre de recuperare destinate adulţilor cu handicap sunt câteva dintre investiţiile programate pentru anul în curs. Şi totul pentru a pune în practică o strategie coerentă şi durabilă, prin care cele şase localităţi din urbanul mic vor putea deservi mai bine majoritatea comunelor limitrofe în furnizarea serviciilor de asistenţă socială.

  dpcDespre bugetul judeţului Dolj pentru anul în curs, însuşi preşedintele Consiliului Judeţean a precizat că, deşi nu este unul generos, totuşi are o creştere cu 5% faţă de anul anterior. Acest lucru nu împiedică autoritatea judeţean de a asigura dezvoltarea unor direcţii importante în viaţa socială a judeţului, cum este Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj.

„Oamenii, mai aproape de centrele DGASPC Dolj”

Consiliul Judeţean Dolj va finanţa strategia de extindere a reţelei DGASPC Dolj în urbanul mic, prin crearea unor structuri moderne, la standarde europene, facilitând astfel accesul la serviciile oferite.

florin stancu„Două imobile preluate în administrare de la autorităţile locale vor fi reamenajate şi recompartimentate în vederea înfiinţării unor centre de recuperare şi reabilitare pentru persoanele adulte cu handicap, la Călăraşi – deservind inclusiv oraşele Dăbuleni şi Bechet – şi la Ciupercenii Noi, de care vor beneficia şi locuitorii din Calafat şi Poiana Mare. Prin aceste investiţii dorim să punem în practică o strategie de extindere a reţelei de asistenţă socială oferită de DGASPC Dolj, prin care oamenii să fie mai aproape de centrele DGASPC Dolj, dublată de o durabilitate firească şi de o rezolvare rapidă şi eficientă a problemelor oamenilor ce intră în aria noastră de competenţă” ne-a declarat Florin Stancu, director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj.

  Pentru astfel de lucrări, în bugetul judeţean, pe lista obiectelor de investiţii 2017 – proiectare şi execuţie – au fost prevăzute 1.000.000 de lei pentru imobilul din Călăraşi şi 500.000 de lei pentru cel din Ciupercenii Noi.

Dezvoltarea serviciilor sociale, bazată pe o cercetare sociologică

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, prin intermediul unei cercetări sociologice, a avut ca obiectiv fundamentarea acestei strategii coerente de dezvoltare a serviciilor de asistenţă socială şi, implicit, creşterea calităţii serviciilor şi prestaţiilor deja oferite. Creşterea calităţii serviciilor şi elaborarea unor noi servicii şi prestaţii sociale vor avea drept consecinţă reintegrarea socială şi profesională a unui număr cât mai ridicat de persoane asistate social, dezvoltarea personală a persoanelor aflate în dificultate şi, în plan general, limitarea pe cât posibil a extinderii problemelor sociale în rândul locuitorilor judeţului Dolj.

  Scopul DGASPC Dolj este de a asigura cel puţin un nivel minim de sprijin pentru toate categoriile de asistaţi sociali, astfel încât să se conserve posibilităţile de reintegrare socială şi de limitare a impactului negativ pe care dificultăţile economice sau medicale îl pot avea asupra întregii familii, în special asupra copiilor. În evidenţele DGASPC Dolj se regăsesc aproximativ 15.000 de beneficiari ai serviciilor de asistenţă socială. Extinderea serviciilor de asistenţă socială presupune creşterea numărului de centre specializate cu diferite destinaţii plasate în oraşele mici ale judeţului şi care pot deservi şi populaţia comunităţilor rurale învecinate.

Distanţele dintre localităţi, un impediment

  sedinta cj (2)„Distanţele mari dintre localităţile aflate la extremităţile judeţului şi reşedinţa de judeţ reduc interesul persoanelor aflate în dificultate de participare la acţiunile organizate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj. Din acest punct de vedere s-a luat în calcul dezvoltarea unui sistem teritorial de asistenţă socială, aflat cât mai aproape de cetăţenii aflaţi în dificultate”, ne-a mai precizat Florin Stancu.

  Concret, din cercetarea efectuată au rezultat două direcţii majore de activitate: prima, înfiinţarea unor noi instituţii de asistenţă socială locală cu arie de acoperire locală. Centrele de zi sunt instituţiile preferate de beneficiari, aşa cum rezultă din datele colectate. Oraşele cu cele mai multe opţiuni pozitive faţă de aceste instituţii sunt Calafat şi Filiaşi. Însă, analiza statistică a demonstrat că există şi o altfel de nevoie ce nu poate fi satisfăcută la nivelul fiecărui individ: securitatea alimentară. Această nevoie poate fi atenuată prin înfiinţarea de cantine sociale, care să deservească un număr ridicat de beneficiari ce nu îşi pot asigura un meniu de subzistenţă.

Dotări suplimentare în unităţile social-medicale

dotariSadova este una dintre comunele cu o populaţie numeroasă, 7.972 de locuitori, potrivit ultimului recensământ din 2011. Satul Sadova număra, la acea dată, 6.705 locuitori iar satul Piscu Sadovei, 1.271. Ca atare, atenţia conducerii C.J. Dolj s-a îndreptat şi spre această localitate.

 „Unitatea Medico-Socială Sadova va cunoaşte în acest an o investiţie amplă în dezvoltarea infrastructurii construite având prevăzută suma de 654.000 de lei pentru proiectare şi execuţie. Vorbim, aici, de reabilitarea corpului C 1, cu îmbunătăţirea izolaţiei termice, modernizarea saloanelor şi cabinetelor medicale, precum şi a instalaţiilor electrice, termice şi pentru apă caldă. Se va proceda la demolarea parţială a corpului C 4 şi a Anexei C 11 şi se va construi un nou corp de clădire, cu parter şi etaj, ce va fi prevăzut cu spaţii pentru kinetoterapie, cabinet medical, sală de recreere, birouri, bucătărie şi magazie pentru alimente. Pentru ambulanţe vom construi trei garaje” a precizat Ion Prioteasa, preşedintele Consiliul Judeţean Dolj. Să specificăm că suma prevăzută în lista obiectelor de investiţii pentru dotări la unităţile medico-sociale  din Sadova, Pleniţa, Cetate, Brabova, Bechet şi Amărăştii de Jos este de 199.000 de lei.

Noi spaţii de cazare pentru copiii cu handicap

dotari (1)Tot pe parcursul acest an, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj va compartimenta şi amenaja mansarda Centrului de recuperare şi reabilitare pentru copilul cu handicap „Sf. Apostol Andrei” din Craiova, care oferă servicii în regim de zi pentru copiii din comunitate. Investiţia va conduce la crearea unor spaţii de cazare necesare pentru ca aici să poate fi aduşi, pentru a urma procedurile de recuperare, timp de 10-14 zile şi copiii ce provin de mediul rural. Suma prevăzută în lista obiectivelor de investiţii pentru 2017 – proiectare şi execuţie – este de 1.000.000 de lei.

În Segarcea, preluat în administrare de la autoritatea locală, un complex va fi reabilitat, recompartimentat şi amenajat drept centru pentru copilul cu handicap şi va fi alcătuit din internat şi cantină. Astfel, noua structură va dispune, la parter, de spaţii pentru recuperare, iar la etajele 1 şi 2 de spaţii rezidenţiale cu 50 de locuri.

La Dioşti, vor fi alocaţi 500.000 de lei pentru amenajarea şi realizarea de noi construcţii; pentru demolarea unor construcţii existente şi construirea de noi imobile rezidenţiale în Podari suma va fi de 250.000 de lei; iar pentru mansardarea imobilului de pe strada Voinicului din Craiova, valoarea va fi de 100.000 de lei. În total, sumele prevăzute în lista obiectivelor de investiţii pentru documentaţii, dotări şi echipamente urcă la 1.182.000 de lei.