Universitatea din Craiova a stabilit criteriile de admitere

0
157

Universitatea din Craiova a stabilit în şedinţa Consiliului de Administraţie de miercuri că nu va organiza examen de admitere cu probe scrise la toate facultăţile. Singura modificare majoră pentru sesiunile de admitere din acest an, conform Ordinului nr. 3313/2012, constă în faptul că nu se mai iau în calcul mediile din timpul anilor de liceu. Prin urmare, facultăţile care nu au anunţat examen vor organiza admitere pe baza rezultatelor de la bacalaureat.

Reprezentanţii Universităţii din Craiova au motivat decizia invocând lipsa timpului pentru introducerea examenului de admitere pentru acest an, dar au menţionat că, de anul viitor, vor recurge la această metodă de selectare a studenţilor, dacă nu mai apare un alt ordin de ministru. „Pentru a organiza examen de admitere trebuia să publicăm metodologia şi cifra de şcolarizare cu şase luni înainte, ceea ce este imposibil în momentul de faţă. Schimbarea este foarte bruscă. În plus, ordinul de ministru spune că universităţile pot organiza examen, ceea ce nu este obligatoriu. De anul viitor însă, cu siguranţă şi Universitatea din Craiova va impune examen la toate facultăţile. Dar în acest an, unde nu era anunţat examen, admiterea se va face pe baza rezultatelor de la bacalaureat”, a precizat Stelian Bărăgan, directorul Centrului de Consiliere şi Orientare Profesională din cadrul Universităţii din Craiova.

Facultatea de Drept va organiza examen

În sesiunea de admitere din acest an, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative va organiza examen pentru locurile subvenţionate de la bugetul de stat. Evaluarea candidaţilor va consta într-o probă scrisă, tip test grilă, la Limba română. Tematica pentru concurs vizează probleme legate de aplicarea normelor ortografice, ortoepice şi de punctuaţie, precum şi cele de fonetică, lexic, semantică şi morfosintaxă. Pentru pregătirea practică şi teoretică, candidaţii sunt îndrumaţi, de organizatorii evaluării, să utilizeze manualele de Limba română pentru gimnaziu şi liceu.

La Educaţie Fizică şi Sport contează probele practice

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport va pune accent la admitere pe probele practice. Media de admitere va fi compusă din 30% testul de atletism, 30%  testul de gimnastică şi 30% testul de ramură sportivă susţinut la alegere, la volei, baschet, handbal, fotbal, sporturi de luptă, tenis de masă, scrimă. Media de la bacalaureat va avea în acest caz doar o pondere de 10%.

Aptitudinile vor fi decisive şi pentru domeniile Teatru şi Muzică din cadrul Facultăţii de Litere. Candidaţii la aceste specializări vor susţine probe cu rol eliminatoriu. Media de la bacalaureat va fi folosită doar ca şi criteriu de departajare a concurenţilor aflaţi în situaţie de egalitate.

Bacalaureatul va fi folosit 50% la departamentul Ştiinţe ale Educaţiei

Absolvenţii de liceu care vor să urmeze o carieră didactică de profesor pentru învăţământ primar sau profesor pentru învăţământ preşcolar vor alege departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei, care, din acest an universitar, se găseşte în cadrul Facultăţii de Teologie, Istorie, Ştiinţe ale Educaţiei. Media de admitere va fi compusă din 50% nota de la interviu şi 50% media de la bacalaureat. La interviu, concurenţii vor susţine o probă de comunicare,  care va urmări dicţia şi lectura la prima vedere, şi o probă de creativitate, care le va solicita povestirea unei experienţe de viaţă sau imaginarea unei situaţii din viaţa şcolii. Conform regulamentului, se vor puncta, printre altele, originalitatea şi valenţele artistice ale candidaţilor.

Cifra de şcolarizare nu s-a stabilit

Restul facultăţilor vor organiza admitere luând în calcul media de la bacalaureat. Pe această listă se înscriu Facultatea de Ştiinţe Exacte, Facultatea de Litere, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Facultatea de Ştiinţe Sociale, Facultatea de Agricultură şi Horticultură, Facultatea de Inginerie Electrică, Facultatea de Mecanică, Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică şi departamentele de Istorie, Relaţii internaţionale şi Teologie din cadrul Facultăţii de Teologie, Istorie şi Ştiinţe ale Educaţiei.

Cifra de şcolarizare pentru fiecare nivel de studii universitare nu este cunoscută. Conducerea Universităţii din Craiova nu a putut preciza încă data exactă la care aceasta va fi făcută publică. Anul trecut, numărul locurilor la buget şi taxă a fost anunţat în luna mai.

„La nivelul Ministerului Educaţiei s-a stabilit cifra de şcolarizare, însă nu a fost transmisă către centrele universitare pentru a fi defalcată pe facultăţi. Nu ştim însă nici când vom primi aceste date. Nu au fost semnale până acum”, a precizat Stelian Bărăgan, directorul Centrului de Consiliere şi Orientare Profesională din cadrul Universităţii din Craiova.