Amenzi pentru primăriile care nu-şi publică documentele privind bugetul

0
115

Şeful Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Dolj a explicat, ieri, în cadrul şedinţei de Colegiu Prefectural, care sunt obligaţiile şi răspunderile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale privind aplicarea articolului 761 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată cu OUG nr. 63/2010. Potrivit şefului Finanţelor doljene, autorităţile locale au obligaţia de a transmite atât către la Direcţia Generala a Finanţelor Publice (DGFP) Dolj, cât şi pe pagina de Internet proprie, documentele şi informaţiile solicitate, în vederea informării Guvernului şi reprezentanţilor Fondului Monetar Internaţional.

“Modul de întocmire şi termenele de prezentare sunt comunicate de fiecare dată de DGFP Dolj prin adresele pe care le întocmeşte şi le transmite către toate unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Dolj. Deşi prin adresele noastre aţi fost atenţionaţi asupra corectitudinii datelor pe care le prezentaţi, se manifestă în continuare erori în completarea acestor situaţii, care pot genera informaţii denaturate. Faţă de această situaţie vă atragem încă o dată atenţia asupra termenelor de prezentare şi a modului de întocmire şi pe această cale conducerea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Dolj va stă la dispoziţie în continuare prin serviciul Sinteza şi asistenţa elaborării şi execuţiei bugetelor locale, pentru rezolvarea operativă şi legală a problemelor ridicate”, a explicat Eugen Călioniu, directorul DGFP Dolj.

Acesta a mai afirmat că, potrivit articolului 761 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, autorităţile publice locale au obligaţia publicării pe paginile de Internet proprii, la termenele prevăzute, a următoarelor documente: proiectul de buget, comunicările Ministerului Finanţelor Publice trimestriale şi anuale privind execuţia bugetară, bugetele anexe la bugetul general consolidat, situaţiile financiare privind execuţia bugetului, inclusiv situaţia plăţilor restante, bugetul general consolidat la nivelul localităţii, registrul datoriei publice locale şi registrul garanţiilor locale, actualizate anual – până la data de 31 ianuarie a fiecărui an – şi programul de investiţii publice al localităţii. “Aceste informaţii menţionate se transmit, obligatoriu, în format electronic, în termen de cinci zile lucrătoare de la termenele prevăzute, Ministerului Administraţiei şi Internelor în vederea publicării pe adresa de Internet a acestuia. Această obligaţie se consideră îndeplinită numai după obţinerea numărului de înregistrare generat automat de programul informatic după încărcarea informaţiilor”, a spus Directorul DGFP.

8 aprilie 2011– termenul-limită pentru deschiderea paginilor de Internet

La nivelul judeţului Dolj, deşi unităţile administrativ-teritoriale aveau obligaţia să-şi creeze pagina proprie de Internet şi să-şi deschidă cont de utilizator la Ministerul Administraţiei şi Internelor, există multe localităţi care nu au făcut acest lucru. Termenul-limită până la care, obligatoriu, se vor deschide pagini proprii de Internet şi conturi de utilizator la Ministerul Administraţiei şi Internelor este 8 aprilie 2011. “Din cauza nedeschiderii contului de utilizator pe site-ul Ministerului Administraţiei şi Internelor, nu s-au transmis în format electronic documentele prevăzute de lege. În această situaţie, în conformitate cu art. 78 din Legea finanţelor publice locale nr.27312006, ordonatorul principal de credite va fi sancţionat cu amendă contravenţională de la 1.000 lei la 2.500 lei de organele competente”, a conchis Eugen Călioniu.

La finalul şedinţei de Colegiu Prefectural, prefectul de Dolj, Nicolae Giugea, i-a recomandat şefului Finanţelor Publice doljene să le trimită primarilor în scris ceea ce trebuie să facă pentru a nu încălca legea. “Să le trimiteţi în scris data-limită la care au obligaţia să realizeze sarcinile pe care le-aţi prezentat, să nu încălcăm legea”, a spus prefectul.