Un proiect de cercetare cu impact internaţional: „Revitalizarea şi promovarea patrimoniului cultural al minorităţilor din Oltenia în contextul diversităţii culturale”

0
470

Ieri, într-o atmosferă selectă, la sala de conferinţe a Hotelului Bavaria din Craiova a avut loc lansarea proiectului „Revitalizarea şi promovarea patrimoniului cultural al minorităţilor din Oltenia în contextul diversităţii culturale”, câştigat prin competiţie naţională în cadrul Programului „Promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural european”. Evenimentul a fost unul extrem de important pentru Universitatea din Craiova pentru că a fost vorba de un proiect câştigat prin competiţie naţională. Conf. univ. dr. Gabriela Rusu, expert comunicare, a precizat în deschiderea evenimentului că proiectul este cu impact naţional şi internaţional, pentru că este o colaborare româno-norvegiană. „Este un prilej pentru specialişti pentru a realiza o cercetare de actualitate în acest domeniu al diversităţii culturale, este un prilej pentru publicul divers de a intra în contact cu aceste cercetări şi evenimente pe care comunităţile le vor derula în cadrul proiectului şi, desigur, istoria comunităţii va avea documente relevante de cercetare peste timp”, a subliniat conf. univ. dr. Gabriela Rusu.

Îmbinarea dintre activitatea de cercetare şi activitatea didactică

          Durata de implementare a proiectului este de 12 luni, Universitatea din Craiova, prin Facultatea de Litere, este promotor de proiect, iar partenerii instituţionali sunt Institutul de Etnografie şi Folclor „C. Brăiloiu” – Academia Română şi Institutul Norvegian de Teologie din  Oslo, Norvegia. Decanul Facultăţii de Litere a Universităţii din Craiova, prof. univ. dr. Nicu Panea, a subliniat faptul că acest proiect concretizează o nouă percepţie despre ceea ce înseamnă o facultate în Europa de astăzi, îmbinarea dintre activitatea de cercetare şi activitatea didactică, o îmbinare între efortul profesorilor, specialiştilor, cercetătorilor şi efortul studenţilor, astfel încât universitatea să existe cu facultăţi ca un tot, care pe de o parte pregăteşte o mai bună adaptare a cadrelor didactice la ceea ce există astăzi în lume şi, în acelaşi timp, a studenţilor pentru a face faţă provocărilor lumii globale. Acest proiect este obţinut în urma unui grant şi este extrem de propriu activităţii Facultăţii de Litere. Este un proiect de cercetare. Spre deosebire de celelalte proiecte care se desfăşoară în cadrul acestei facultăţi, acesta pune în valoare tot ceea ce profesorii, cercetătorii Facultăţi de Litere au mai bun şi mai conştient din punctul de vedere al misiunii lor ştiinţifice şi didactice. Este un proiect care încearcă să concretizeze din punctul de vedere cultural Oltenia. Este un proiect care încearcă să realizeze astăzi ceea ce secole de-a rândul, pe bucăţi, s-a încercat să se realizeze, conştiinţa identităţii culturale a unei regiuni. Este un proiect în care elementele de literatură, de religie, de  cultură populară se îmbină astfel încât o regiunea să apară ca omogenă în diversitatea ei”, a subliniat prof. univ. dr. Nicu Panea.

Universitatea din Craiova sprijină cercetarea

Prof. univ. dr. Dan Popescu, prorectorul cercetare ştiinţifică şi relaţii cu mediul economic, Universitatea din Craiova, a spus, ieri, că ponderea pe acest domeniu, comparativ cu cel didactic, va creşte pe viitor, iar conducerea Universităţii este conştientă de acest aspect. „Încă din 2014, Universitatea a oferit tinerilor cercetători 48 de granturi proprii. Şi în acest an, Universitatea intenţionează să premieze, pe baza rezultatelor obţinute anul trecut, pe cei mai buni cercetători. Sigur că Uniunea Europeană, conştientă de importanţa cercetării,  în competiţia cu SUA şi Asia prin programul Orizont 2020, oferă circa 80 de miliarde de euro, pentru cercetare, în această perioadă. Trebuie ca şi noi să participăm cu cât mai multe proiect la această competiţie şi Universitatea va susţine participarea prin înfiinţarea unii grup de sprijin şi a unor institute de cercetare. Proiectul despre care noi discutăm astăzi este extrem de important, de actualitate, mai ales în contextul mişcărilor şi tendinţelor separatiste. Tematica a fost foarte bine aleasă. Prin rezultatele pe care şi le-a propus, acest proiect va avea o importanţă deosebită, în  ceea ce reprezintă relaţiile noastre cu minorităţile…”, a precizat prof. univ. dr. Dan Popescu.

„Prin acest proiect dorim să-i punem în evidenţă pe cei de lângă noi”

ÎPS Irineu, Mitropolit al Olteniei şi Arhiepiscop al Craiovei, decanul Facultăţii de Teologie, Universitatea din Craiova, a remarcat faptul că de-a lungul timpului s-au scris multe proiecte, dar puţine în ceea ce priveşte viaţa de zi cu zi a oamenilor într-o anumită regiune. „Ne propunem să realizăm un studio despre revitalizarea şi promovarea patrimoniului cultural al minorităţilor. Aş vrea să spun de la bun început că minoritatea nu este un lucru minor, lipsit de importanţă, dimpotrivă, minoritatea creează culoarea şi dă notă de diversitate pentru majoritate. Trăim împreună de secole şi ne desfăşurăm activitatea unul lângă altul, pentru că aşa a vrut bunul Dumnezeu. Şi întotdeauna ne bucurăm că din punct de vedere uman, fiecare este înzestrat de Dumnezeu cu daruri diferite. Aşadar, şi din punctul de vedere al ethosului, al diferenţelor de viaţă, de cultură şi de civilizaţie ne bucurăm de prezenţa celor de lângă noi. De fapt, pe cine avem în vedere când vorbim de minoritate?! Avem în vedere omul. Omul care este creat după chipul lui Dumnezeu. Omul care are chipul lui Dumnezeu şi care se manifestă potrivit datului ontologic pe care Dumnezeu l-a aşezat în el. Aşa că, atunci când îl privim pe om, nu ne gândim niciodată ce e scris pe buletinul său, ci ne gândim la felul lui de a se manifesta, la cultura lui şi întotdeauna ne bucurăm că are ceva care să ne dea şi să ne inspire în diferite moduri şi în diferite chipuri. Aşadar, prin acest proiect, dorim să-i punem în evidenţă pe cei de lângă noi. În Sfânta Scriptură ni se spune că cel de lângă noi este aproapele, adică, cel care este în proxima apropiere cu noi, cel de lângă noi. Prin urmare, aproapele este acela care are întotdeauna nevoie de noi şi se bucură de prezenţa noastră şi noi ne bucurăm de prezenţa lui”, a spus ÎPS Irineu, Mitropolit al Olteniei.

     Despre ideea creionării acestui proiect, despre modul în care au fost selectaţi partenerii şi ce se doreşte la final a se realiza în urma implementării a vorbit managerul de proiect, conf. univ. dr. Carmen Banţa, Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova, care a ţinut să menţioneze că şi acest proiect va contribui la obţinerea titlului de „Craiova – Capitală Culturală Europeană 2021”. Rezultatele activităţilor circumscrise proiectului vor fi: realizarea unui ghid interdisciplinar însoţit de un DVD), care va  contura un profil identitar relevant pentru moştenirea culturală a minorităţilor într-un context al diversităţii culturale, înfiinţarea unei Colecţii a minorităţilor din Oltenia (găzduită de Casa  Universitarilor) şi crearea unei baze de date bilingve  a minorităţilor din Oltenia.

„Religia trebuie înţeleasă prin istorie”

      Minorităţile au fost reprezentate, ieri, la cel mai întâlnit nivel. Din partea Asociaţiei Liga Albanezilor din România a venit la Craiova deputatul minorităţilor albaneze, Oana Manolescu, care este şi preşedinta asociaţiei. A vorbit despre istoria acestei minorităţii şi importanţa existenţei ei pe teritoriul României. Asociaţia Macedonenilor din România a fost reprezentată de doi membri, Emilan Mirea şi Venera Popescu, care au adus deja mai multe cărţi din biblioteca Asociaţiei Macedonenilor din România pentru a se porni în forţă în procesul de cercetare. Comunitatea evreiască a fost reprezentată de prof. univ. dr. Corneliu Sabetay, preşedintele Comunităţii evreieşti din Oltenia, care a avut o intervenţie extrem de interesantă. Profesorul Sabetay a spus că „religia trebuie înţeleasă prin istorie” şi a prezentat o scurtă istorie a poporului evreu. „Toţi am venit de pe vremea romanilor”, a mai susţinut prof. univ. dr. Corneliu Sabetay, care a adus în discuţie şi evenimentele tragice, recente, din Franţa. „Acolo, adică la Paris, adică peste tot în Franţa, nu există minorităţi, sunt doar cetăţeni…”, a susţinut cu argumente preşedintele Comunităţii evreieşti din Oltenia, care a lansat cu această ocazie invitaţii pentru evenimentele ce vor fi organizate în lunile martie şi aprilie de comunitatea evreiască din Oltenia.

Obiectivele proiectului pe termen lung vizează:

  • creşterea gradului de cunoaştere a moştenirii culturale a minorităţilor etnice din Oltenia;
  • derularea unor evenimente culturale, care să trezească interesul în rândul tuturor culturilor  minoritare din Oltenia;
  • promovarea istoriei culturale a minorităţilor etnice din regiunea Oltenia în rândul publicului larg şi evidenţierea rolului pe care l-au avut şi îl au minorităţile etnice asupra climatului socio-cultural din regiune;
  • consolidarea relaţiilor bilaterale (româno-norvegiene) la nivel instituţional, cu  accent pe schimbul de bune practici în domeniul culturii.