Guvernul a aprobat, ieri, modificarea Codului de procedură fiscală

0
183

Guvernul a aprobat, ieri, modificarea Codului de procedură fiscală, stabilind, între altele, că organul de inspecţie fiscală are obligaţia transmiterii notificărilor de conformare către contribuabilii/plătitorii prezumtivi a fi selectaţi pentru efectuarea inspecţiei fiscale, în scopul reanalizării situaţiei fiscale personale. Actul normativ prevede măsuri în vederea implementării jalonului “Intrarea în vigoare a cadrului legal incident domeniului de activitate al structurilor de control fiscal” din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României (PNRR), asumat de ANAF, cu termen de implementare trimestrul IV al anului 2022.
De asemenea, alte măsuri prevăd: transmiterea de către organul competent cu efectuarea verificării situaţiei fiscale personale, a unor notificări de conformare voluntară persoanelor fizice identificate cu risc fiscal, similar cu notificarea de conformare în procedura de inspecţie fiscală; instituirea unui alt mecanism de conformare voluntară a contribuabililor/plătitorilor, prin comunicarea de către organul fiscal, la cererea contribuabilului/plătitorului, a clasei/subclasei de risc în care a fost încadrat contribuabilul/plătitorul respectiv (această măsură se va aplica din 1 ianuarie 2026).

În cazul verificării situaţiei fiscale personale a unei persoane fizice, analiza de risc urmează să fie făcută de către structura de la nivelul aparatului central al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, mai prevede actul normativ.