S-au finalizat cursurilor de limba bulgară

0
313

Centrul Juridic Transfrontalier înfiinţat pe lângă Baroul Dolj anunţă finalizarea cursurilor de limba bulgară organizate la Craiova în cadrul proiectului ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”. La cursurile care au fost organizate la sediul Baroului Dolj, în perioada 3-27 noiembrie 2017, şi au fost susţinute de doamna Dimitrova – Marinova Dimitrinka, expert de limba bulgară, au participat 40 de persoane, membri ai grupului ţintă selectat în cadrul proiectului.

În cadrul aceleiaşi activităţi au fost organizate la Vidin cursuri de limba română pentru studenţi şi absolvenţi de studii superioare, printre care se regăsesc avocaţi, consilieri juridici şi alte persoane încadrate sau nu în piaţa muncii.

Toţi membrii grupului ţintă vor participa gratuit în anul 2018 la următoarele cursuri: (1) Reglementarea migraţiei transfrontaliere; (2) Legislaţia muncii şi securitatea socială transfrontalieră; (3) Drept fiscal transfrontalier; (4) Drept comercial transfrontalier; (5) Reglementări transfrontaliere în domeniul transporturilor şi patrimoniului cultural; (6) Drept penal transfrontalier.

De asemenea, membrii grupului ţintă vor putea participa gratuit la:

  • Două conferinţe (Craiova şi Vidin) realizate în parteneriat cu Baroul Vidin;
  • Sesiuni comune de formare pe teme orizontale – oportunităţi egale şi nediscriminare, şanse egale între bărbaţi şi femei şi dezvoltare durabilă;

Proiectul este finanţat în cadrul Programului INTERREG V-A România-Bulgaria (program finanţat de UE din Fondul European de Dezvoltare Regională), Axa Prioritară 4 „O regiune calificată şi incluzivă“, Obiectivul Specific „Încurajarea integrării zonei transfrontaliere în privinţa ocupării şi mobilităţii forţei de muncă“.

Valoarea totală a proiectului este de 430.114,34 Euro, din care sprijinul acordat de către Uniunea Europeană este în valoare de 365.597,19 Euro, iar contribuţia de la bugetele de stat ale României şi Bulgariei este în sumă de 55.914,86 Euro. Contribuţia proprie a partenerilor de proiect este de 8.602,29 euro.

Mai multe informaţii referitoare la activităţile proiectului pot fi obţinute online de pe site-ul proiectului, www.JurisCBP.ro, site-ul Baroului Dolj, www.barouldolj.ro sau personal de la cele două centre juridice transfrontaliere.