Administrația Bazinală de Apă Jiu face schimb de informații privind gestionarea secetei cu specialiștii olandezi

0
399

Administrația Bazinală de Apă Jiu găzduiește, în această săptămână, o delegație de specialiști în managementul apei din Regatul Țărilor de Jos și reprezentanți A.N “Apele Române”. Învitații au participat la activitățile organizate de către instituția noastră în cadrul proiectului BLUE DEAL (Managementul integrat al resurselor de apă în zone afectate de secetă din Câmpia Olteniei, prin implicarea factorilor interesați – zona pilot Dăbuleni).

Pentru această întâlnire cu specialiștii olandezi s-a stabilit o agendă de lucru cu deplasări în teren. Astfel, în cadrul deplasării la Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj (sediul Targu Jiu) a fost dezbătută tema gospodarirea resurselor de apă în bazinul Mijlociu al râului Jiu în perioada de secetă, a fost vizitată stația de tratare a apei potabile pentru orașul Tg. Ji,  și SH Rovinari. Totodată s-a mers și la SHI Petroșani unde s-au luat la pas cele mai importante lucrări hidrotehnice din bazinul superior al râului Jiu. Deplasarea pe teren s-a finalizat cu vizita la centrul de transmitere a datelor pentru hidrologie și meteorologie Rânca, unde au fost discutate problemele legate de gestionarea apelor în zona Rânca-Novaci.

Astăzi, în sala de ședinte a A.B.A Jiu s-a desfășurat întâlnirea de lucru unde au fost analizate rezultatele obținute în Faza 1 a programului BLUE DEAL, rezultatele proiectului pentru zona pilot Dăbuleni și modul în care urmează a fi implementate măsurile propuse în capitolul de programe din planul de management. Tot în această ședință au fost discuții legate de conținutul aplicației depuse pentru continuarea proiectului în Faza 2 a programului BLUE DEAL (pentru perioada 2023-2030).

Menționăm că scopul proiectului este  acela de a dezvolta un program de măsuri pentru gospodărirea apei în zone afectate de secetă prin implicarea factorilor interesați de acest subiect: autorități locale, fermieri, instituții cu activități în zone supuse deșertificării, ONG-uri, comunități locale, administrator de arii protejate, universități și institute de cercetare, aducându-se în centrul atenției implicarea utilizatorilor de apă în vederea luării celor mai bune decizii și măsuri de gospodărirea apelor, pe baza cărora se vor dezvolta planurile de management ale A.B.A Jiu.

Documentele care stau la baza discuțiilor din cadrul întâlnirilor programate au fost descărcate pe site-ul A.B.A Jiu, iar raportul acestor întâlniri va fi elaborat de întreaga echipă de proiect.

“Trebuie amintit că, A.B.A Jiu implementează proiectul cu titlul Managementul integrat al resurselor de apa în zone afectate de secetă din Câmpia Olteniei, prin implicarea factorilor interesați – zona pilot Dăbuleni începând cu luna martie 2019. Acesta fiind selectat de reprezentanții autorităților olandeze de apă (Dutch Water Autorities) pentru a fi finanțat prin programul BLUE DEAL, faza I (2019-2022). Lider și coordonator al acestui proiect este Administrația Bazinală de Apă Jiu, iar partenerii alături de care se implementează activitățile propuse sunt Administrația Națională ,,Apele Române” și Autoritățile Olandeze de Apă, cu mențiunea că perioada de implementare  a fost de 4 ani (2019-2022)”, director A.B.A Jiu, Răzvan Șerban.