Locurile vacante de directori de şcoli au fost ocupate

0
100

Săptămîna trecută s-a desfăşurat ultima sesiune de concurs, prin susţinerea probei de interviu, pentru ocuparea posturilor de director şi director adjunct în instituţiile de învăţământ preuniversitar din judeţul Dolj, rămase vacante după ce candidaţii care au susţinut sesiunea din vară nu au promovat. În urma probei de interviu, s-a ajuns la un rezultat îmbucurător: toate şcolile vor avea, la începutul anului de învăţământ, pe 11 septembrie, manageriatul asigurat.

isjConform metodologiei publicată de către Ministerul Educaţiei Naţionale trebuia susţinut concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct , ceea ce s-a şi întâmplat în sesiunea din această vară, în toate Inspectoratele Şcolare Judeţene. Din nefericire, unele dintre posturi au rămas neocupate, astfel că s-a intrat în faza următoare: numirea, prin detaşare în interesul învăţământului, în funcţiile de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ rămase vacante după concurs. „Până în data de 17 august 2017, cadrele didactice înscise în Registrul naţional al experţilor în management educaţional, interesate de ocuparea, cu  prioritate, în anul şcolar 2017 – 2018, prin detaşare în interesul învăţământului a unei funcţii de conducere, rămasă vacantă după concurs, la o unitate de învăţământ, depun la inspectoratele şcolare  opţiunea în scris, cu precizarea unităţii de învăţământ şi a funcţiei de care sunt interesate”, se arată în nota transmisă de către MEN. S-a pus în aplicare normativul în vigoare, iar în zilele de 21 şi 22 august cadrele didactice care îndeplineau toate condiţiile au venit la susţinerea interviului. Acestea s-au aflat în faţa unei comisii formate din trei membri ai Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, prezentând planul operaţional şcolar şi trecând printr-o serie de întrebări referitoare la legislaţie.

Fără probleme la manageriatul unităţilor de învăţământ

La nivelul judeţului Dolj, au fost vacante 12 funcţii de director şi şase de director adjunct. Dintre acestea, câte patru posturi de fiecare funcţie au fost libere din cauza nepromovării concursului din vară, iar celelalte (opt pentru manager şi două de locţiitor) pentru neînscrierea candidaţilor la examen. „După desfăşurarea probei de interviu, în vederea numirii prin detaşare în interesul învăţământului într-o funcţie de director sau de director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar din Dolj, unde s-au înregistrat 35 de candidaturi, putem spune că toate poasturile vacante au fost ocupate, astfel încât putem vorbi de ocuparea integrală a funcţiilor manageriale , iar anul şcolar care se apropie nu va întâmplina probleme în ceea ce priveşte conducerea şcolilor”, a precizat prof.  Monica Leontina Sună, inspector general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj.