Creşte vârsta pentru cei care primesc rentă viageră

0
274

leiRenta viageră pe hectar este de 50 euro anual, dar prima în cazul vânzării scade la 100 euro/ha/an, faţă de 200 euro/ha/an cât era în 2011. Beneficiari sunt posesorii de terenuri agricole cu o suprafaţă de cel puţin 10 ha, care au dat terenul în arendă. Pentru arendă se pot primi şi 8.000 lei pe an pentru 10 ha.
Un ordin al Ministerului Agriculturii creşte vârsta de la care posesorii de terenuri agricole dobândite înainte de 1989 sau după acest an (conform Legii fondului funciar nr. 18/1991), de la 55 ani, cât era în 2011, la 62 ani. „Beneficiază de rentă viageră agricolă persoana fizică în vârsta de peste 62 de ani şi care deţine în proprietate până la 10 ha teren cu destinaţie agricolă situat în extravilan, pe care le înstrăinează prin acte între vii sau arendează aceste terenuri cu destinaţie agricolă ori încheie acord cu investitorul, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (13 ) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, după intrarea în vigoare a Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege”.  De renta viageră pot beneficia şi persoanele pensionate pe caz de boală, gradele I şi II, care nu au împlinit vârsta de 62 de ani, dar şi cele ale căror pensie de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă, indiferent de vârsta de pensionare.   Renta viageră în cazul arendării este de 50 euro/ha/an   În cazul contractelor de arendare, proprietarii beneficiază de rentă viageră agricolă de 50 euro/ha/an, dacă aceste contracte sunt încă în vigoare la sfârşitul anului calendaristic pentru care se plăteşte renta, respectiv perioada cuprinsă între 1 octombrie – 30 septembrie a anului următor.    Şi 100 euro/ha în cazul vânzării, faţă de 200 euro/ha cât era în 2011   Pe de altă parte, proiectul de ordin reduce nivelul rentei viagere în cazul înstrăinării terenului agricol, de la 200 euro/ha, cât era în 2011, la 100 euro/ha. „În situaţia în care terenul ce face obiectul contractului de arendare, pe baza căruia rentierul agricol beneficiază de rentă viageră agricolă de 50 euro/ha/an, este înstrăinat în perioada de valabilitate a contractului de arendare, renta de 50 euro/ha/an se calculează şi se datorează de la data încheierii, respectiv a intrării în vigoare a contractului de arendare, urmând ca de la data înstrăinării terenului rentierul să beneficieze de renta viageră agricolă de 100 euro/ha/an”, se arată în proiectul de ordin.    Renta viageră agricolă se calculează şi se datorează de la data încheierii contractelor de arendare, respectiv înstrăinare, indiferent de data depunerii cererii, în cazul în care contractele au fost încheiate în anul depunerii cererii.    În 2011, în cazul vânzării, proprietarul terenului urma să primească 200 euro pe hectar. Primele se acordau o singură dată în cazul vânzării, sau timp de maxim 15 ani la arendare, dar nu mai mult de data împlinirii vârstei de 70 de ani de către cedent.  În urmă cu şase ani, pentru a beneficia de prime, persoanele care cedau terenurile trebuiau să aibă cel puţin 55 de ani, să fie cu cel mult 10 ani mai tineri decât vârsta normală de pensionare şi să înceteze definitiv orice activitate agricolă cu caracter comercial pe exploataţia cedată.   Renta viageră poate fi acordată ambilor soţi dacă au îndeplinit vârsta   În cazul în care contractele au fost încheiate în anii precedenţi depunerii cererii, renta viageră agricolă se calculează şi se datorează de la 1 ianuarie a anului în care s-a depus cererea.    Pe de altă parte, în cazul proprietăţii comune, renta viageră agricolă se acordă individual pentru cota-parte stabilită în baza declaraţiei autentice notariale, dată de comun acord de toţi coproprietarii.    „În cazul soţilor, beneficiarul rentei viagere agricole este acela care îndeplineşte condiţia de vârstă, renta acordându-i-se pentru cota-parte ce îi revine din proprietatea comună. În cazul în care ambii soţi îndeplinesc condiţia de vârstă, se va elibera un carnet de rentier pe numele fiecăruia, iar renta viageră agricolă ce revine fiecărui soţ se va acorda proporţional cu cota-parte aferentă fiecăruia”, se mai arată în proiectul de ordin.   Pentru arendă se pot primi şi 8.000 lei pe an pentru 10 ha    Cea mai mare parte a arendaşilor plăteşte echivalentul preţului unei tone de grău la hectar.  „Nivelul arendei este de 1.000 kg grâu/ha. Plata arendei în natură se face imediat după recoltarea culturii, dar nu mai târziu de 45 de zile. Plata arendei în bani se face la preţul mediu de vânzare al grâului la momentul recoltării din acel an de către societate, preţ care nu se situează sub preţul mediu al grâului stabilit prin hotărâre de Consiliul Judeţean, ca urmare a propunerilor direcţiilor teritoriale de specialitate ale MAPDR”, se menţionează în cea mai mare parte a contractelor de arendă. Spre exemplu, în acest an, un kilogram de grău a costat între 0,60 şi 0,80 lei, ceea ce înseamnă că, pentru un singur hectar, posesorul terenului agricol poate primi între 600 şi 800 lei, respectiv 6.000 – 8.000 lei pentru 10 ha.