CEC Bank, selectată pentru a acorda credite prin START

0
118

Ministerul Economiei a selectat CEC Bank pentru a acorda credite în cadrul programului guvernamental destinat dezvoltării abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare – START, prin care sunt acordate finanţări nerambursabile de până la 100.000 lei.

Beneficiarii vor primi garanţii de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM pentru 80% din valoarea creditului şi o perioadă de graţie de maximum 12 luni. Clienţii eligibili sunt microîntreprinderile, întreprinderile mici şi mijlocii, cu capital social integral privat şi care nu au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul programului în anii anteriori şi nu au asociaţi, acţionari sau administratori care deţin sau au deţinut calitatea de  asociaţi / acţionari / administratori ai altor societăţi comerciale care au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul programului în anii anteriori. Asociaţii, acţionarii sau administratorii care deţin mai multe societăţi comerciale nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate comercială. De asemenea, firmele trebuie să aibă cel mult doi ani de la înregistrare la Registrul Comerţului la data completării online a planului de afaceri şi obiectul de activitate pe care accesează este eligibil în cadrul programului. Prin program se finanţează implementarea planurilor de afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute. Astfel, sunt acordate alocaţii financiare nerambursabile, care acoperă maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 lei/beneficiar, la care se adaugă un credit bancar, reprezentând minim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 50.000 lei/beneficiar.