A apărut Ghidul admiterii în învăţământul liceal, în Dolj

0
280

Inspectoratul Școlar Județean Dolj a publicat Ghidul absolventului de clasa a VIII-a, în care sunt cuprinse  locurile de la fiecare unitate școlară din județ, dar și ultimele medii și calendarul admiterii în clasa a IX-a, pentru fiecare formă de învățământ liceal sau profesional.  Sunt precizate și mențiuni despre cum poți proceda în cazul opţiunii  pentru un liceu din alt județ. Broşura va ajunge, până pe 2 iunie, în toate şcolile gimnaziale, pentru a fi consultată de cei interesaţi.

Candidaţii pot participa la repartizarea computerizată într-un singur judeţ, înscrierea acestora pentru admiterea în liceele din judeţul de provenienţă urmând a fi făcută, în perioada prevăzută de grafic, la şcolile gimnaziale pe care aceştia le-au absolvit, inclusiv pentru absolvenţii din seriile anterioare. Cei care participă la admitere în alte judeţe se înscriu la centrul special de înscriere din judeţul în care doresc să fie admişi. Absolvenţii anului terminal din învăţământul gimnazial din alte județe, care vor să aleagă un liceu din județul Dolj, trebuie să depună dosarul cu opțiunile lor la centrul special de înscriere organizat la Inspectoratul Școlar Județean Dolj în perioada prevăzută de calendar. După ce fac opțiunile și ei vor participa la repartizarea computerizată. Acelaşi lucru este valabil şi pentru cei din Dolj, care optează pentru licee din alte județe,  înscrierea având loc la centrele speciale din județele respective. Perioada de depunere a opțiunilor, pentru cei care vor să opteze pentru unități de învățământ de pe raza altui județ, este 2-6 iulie.

Metodele de validare a locului ocupat

Repartizarea computerizată a elevilor în clasa a IX-a se va face pe 12 iulie. Ţinând cont de condițiile actuale de pandemie, și elevii care optează pentru unități școlare de pe raza județului în care au studiat sau de pe raza altui județ trebuie să depună dosarele de înscriere la liceele la care au fost admiși. Acestea pot fi transmise și electronic, dar pentru confirmarea ocupării locului trebuie să se prezinte și fizic cu documentele care au stat la baza înscrierii în învățământul liceal. „În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poştă, candidaţii/părinţii/reprezentanţii legali ai acestora au obligaţia de a prezenta în format fizic, în original sau în copie certificată cu originalul, documentele care au stat la baza înscrierii în învăţământul liceal, în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor. Candidaţii care nu îşi depun dosarele de înscriere în termenul prevăzut de calendar se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia judeţeană de admitere. Aceşti candidaţi vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeţeană, pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale“, se menţionează în ghidul absolventului de clasa a VIII-a.

Posibilităţi pentru cei care au împlinit 18 ani

Sunt făcute menţiuni şi pentru cei care au împlinit 18 ani dar nu au urmat studiile liceale, aceştia putându-se  înscrie la formele de învăţământ  seral sau cu frecvenţă redusă. Înscrierea, în aceste cazuri, se va face la un centru special desemnat de inspectoratul şcolar, în Dolj fiind Inspectoratul Şcolar Judeţean, unde se depun dosarele de înscriere în perioada 13 – 17 iulie 2020. Repartizarea se face în perioada 22 – 24 iulie, în două etape. În prima etapă, sunt repartizați, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și a opțiunilor, candidații care au susținut evaluarea națională/tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naționale/examenul de capacitate.Candidații care nu au participat la evaluarea națională/tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naționale/examenul de capacitate sunt repartizați în a doua etapă.