Garantarea accesului la finanţare a proiectelor ce susţin obiectivele Strategiei Dunării

0
64

Reprezentanţii Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii au participat la cea de-a patra ediţie a Forumului Inovării Dunăre-Marea Neagră, cu tema “Promovarea unui Antreprenoriat Inteligent în contextul inovării pentru Regiunea Dunăre – Marea Neagră”. Evenimentul a fost organizat de Eurolink – Casa Europei în parteneriat cu Senatul României, sub egida Comisiei Europene – DG pentru Afaceri Maritime şi Pescuit.

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o instituţie financiară, nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse. FNGCIMM instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum şi creării şi susţinerii de locuri de muncă, funcţionând ca o societate comercială pe acţiuni, cu acţionar unic statul român, sub supravegherea prudenţială a Băncii Naţionale a României. « Având în vedere orientarea către o dimensiune practică a agendei evenimentului, FNGCIMM a propus cu acest prilej un concept de schemă de garantare a creditelor vizând proiectele transfrontaliere eligibile pentru finanţare europeană », a subliniat ieri, Gheorghe Lăpădat. Directorul FNGCIMM, filiala Dolj.

Scheme de garantare a creditelor pentru investiţii noi

Gheorghe Lăpădat

Garanţia FNGCIMM  SA – IFN este de maxim 80% din valoarea împrumutului, fără a depăşi suma de 2,5 milioane euro/beneficiar şi se emite la solicitarea instituţiilor finanţatoare partenere, pentru finanţări aprobate, pe baza analizei documentelor prezentate de către finanţator. Propunerea FNGCIMM intitulată “Scheme de garantare a creditelor pentru investiţii noi, inovatoare şi competitive în Regiunea Dunării – concentrate pe proiecte de cooperare între România, Republica Moldova şi Bulgaria” are ca scop îmbunătăţirea competitivităţii IMM-urilor din regiunea Dunării şi facilitarea accesului la finanţare adecvată, studiile arătând că o investiţie cu cât este mai inovatoare, cu atât este mai  redusă probabilitatea de a obţine un împrumut.

„Fondul a afirmat posibilitatea de a garanta proiectele viabile”

FNGCIMM  SA – IFN colaborează cu  30 instituţii financiare în baza unor convenţii de lucru în care sunt prevăzute obligaţiile părţilor semnatare, valoarea şi modul de plată al comisionului de garantare, calculul şi modalitatea de plată a garanţiei acordate. Garanţia FNGCIMM  SA – IFN este cea mai lichidă garanţie, plătibilă în maxim 90 zile de la solicitarea de plată a finanţatorului, însoţită de documentaţia completă, faţă de minim 2 ani, durata medie de executare a unei ipoteci. « Fondul a afirmat posibilitatea de a garanta proiectele viabile, dar care nu îndeplinesc cerinţele impuse de instituţiile de credit şi care adesea nu au capacitatea de a obţine un împrumut din cauza insuficienţei garanţiilor proprii ale participanţilor”, a mai spus Gheorghe Lăpădat. Etapele acordării de garanţii pot fi uşor accesibile, utilizând o platforma on-line pentru analiza solicitărilor de garantare ale coordonatorilor sau participanților la astfel de proiecte. Stabilirea de scheme de garantare a creditelor, adaptate specificului pieţelor din regiunea Dunării,  va îmbunătăţi accesul la creditare a IMM-urilor inovatoare şi a organizaţiilor de cercetare. Instrumentele de garantare au un efect de multiplicare mai mare decât alte soluţii de finanţare, permit finanţarea unui număr mare de beneficiari eligibili şi pot contribui în mod eficient la îmbunătăţirea dezvoltării regiunii Dunării.

 

FNGCIMM  SA – IFN asigură o acoperire teritorială naţională, răspunzând solicitărilor întreprinzătorilor prin toate cele 4 sucursale, 5 reprezentanţe şi 3 filiale. În baza apartenenţei sale la AECM (European Mutual Guarantee Association – asociaţie ce reuneşte peste 40 de fonduri de garantare şi contragarantare din 22 de ţări europene şi Turcia), FNGCIMM funcţionează după reguli şi principii europene.