Astăzi, la ultima probă a simulării naţionale a Examenului de Bacalaureat, în Dolj prezenţa a fost de peste 82%

0
368

Astăzi,  s-a defășurat proba la alegere a profilului și specializării – E.d) din cadrul simulării naționale a examenului de Bacalaureat. La această probă au fost prezenți 3.258candidați (82,07% din totalul candidaților înscriși pentru a susține proba: 3.970 candidați – învățământ zi). În aceeaşi zi, 712 candidați au fost absenți. Comunicarea rezultatelor se va face în data de 6 aprilie 2023. Rezultatele obținute la simulare nu vor fi publice.Acestea sunt analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ în care s-au desfăşurat aceste simulări, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare. Notele obţinute la simulările naţionale nu se trec în catalog. Prin excepţie, la solicitarea scrisă a elevului, notele obţinute la simulările naţionale pot fi trecute în catalog