La Institutul de Cercetări Socio-Umane„C. S. Nicolăescu-Plopşor” Workshop online: Revista Arhivele Olteniei – Serie Veche

0
295

Publicistica din Oltenia a cunoscut, începând cu exacto sută de ani în urmă,o apariție inedită la acea dată: revista „Arhivele Olteniei”. O creație a câtorva oameni de spirit, animați de un fecund sentiment al obligației morale de a așeza Oltenia pe aliniamentul cultural deja existent, grație activităților științifice, educaționale și de artă care se desfășurau la acea vreme. Nume sonore precum Nicolae Iorga, Charles Laugier, C. D. Fortunescu aveau să-și pună amprenta pe ceea ce avea să fie, ulterior, apreciată în literatura de specialitate, drept cea mai valoroasă revistă de cultură.

Acum, în plin an aniversar al centenarului revistei, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor” al Academiei Române, din Craiova,organizează un workshop online cu tema: REVISTA ARHIVELE OLTENIEI – SERIE VECHE. Demersul este nu doar o datorie de onoare, cât mai ales o recunoaștere a meritelor fondatorilor revistei și a colaboratorilor săi, care, de-a lungul timpului, au reușit să ducă actul de știință și cultură spre inimile și mințile celor mulți, spre sporirea cunoașterii,prin ineditul studiilor și articolelor publicare, spre repoziționarea Olteniei pe harta națională a marilor centre culturale. Manifestarea științifică face parte dintr-un program amplu, inițiat de colectivul de cercetători din cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”,având ca scop evidențierea rolului pe care revista Arhivele Olteniei l-a avut și îl are în viața științifică și culturală românească.

Pornind la un drum deloc ușor, revista „Arhivele Olteniei” – Serie Veche a reușit să crească de la un an la altul, în paginile sale noi putând reciti,acum,memorabile manuscrise inedite, documente istorice, anchete și analize pe diverse tematici sociale, cronici ale evenimentelor culturale etc. Anul 1922, an de debut al revistei, avea să-i găsească pe Ch. Laugier (Craiova) – director, Șt. Ciuceanu (Craiova), T.G. Bulat (RâmnicuVâlcea), Al. Bărcăcilă (Turnu Severin), C. D. Fortunescu (Craiova) – secretar de redacție,ca fiind echipa ce își asuma un destin colectiv.În paginile revistei urmau să fie publicate materiale privind trecutul Olteniei, manifestări social-culturale ale prezentului, precum și studii științifice ce vizau un spațiu mult mai larg, la nivel național.Caracterul enciclopedic al revistei este evidențiat prin materialele originale regăsite în paginile sale, aparținând domeniilor istorie, arheologie, geologie, geografie, învățământ, medicină, folclor, literatură, artă, știință ș.a.

Pornind de la aceste considerente, la Craiova, în data de 31 martie, începând cu ora 11.00, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor” va organiza workshop-ul online REVISTA ARHIVELE OLTENIEI – SERIE VECHE.Cuvântul de deschidere va aparține domnilor prof. univ. dr. Cezar Avram, lect. univ. dr. Lucian Dindirică și prof. univ. dr. Sevastian Cercel.

Manifestarea științifică va fi moderată de cercet.șt.III, dr. Simona Lazăr și cercet.șt.III, dr. Anca Ceaușescu. Vor participa ca speakers: Simona Lazăr, Anca Ceaușescu – „Arhivele Olteniei, serie veche;Ilin-Grozoiu Loredana-Maria, Narcisa Maria Mitu – Crochiu privind activitatea culturală și medicală a doctorului Charles Laugier; Ileana Cioarec, Laura Antoaneta Sava – C. D. Fortunescu, personalitate marcantă a vieții culturale din Oltenia; Camelia Zăbavă –  C. S. Nicolăescu Plopșor, preocupări de tinerețe – colaborări la revista „Arhivele Olteniei”;Iustina Nica – Studii de toponimie în paginile revistei „Arhivele Olteniei”; Dan Bălteanu, Contribuții numismatice publicate în prima serie a revistei „Arhivele Olteniei”; Gabriela Boangiu –Imaginea Craiovei în paginile revistei „Arhivele Olteniei”.

Pentru mai multe detalii, a se vedea https: //icsu.ro.

Cercet. șt. III, dr. Anca Ceaușescu

Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”