Dascălii doljeni au atins recordul la absorbţia de fonduri europene

0
380

100 de cadre didactice din judeţul Dolj  au reuşit să obţină 200.000 euro pentru a participa, în perioada mai-august la stagii de formare în state ale Uniunii Europene. Inspectorii şcolari apreciază că sumele atrase în acest an de dascălii doljeni pentru dezvoltarea resursei umane reprezintă un succes fără precedent în România.

La sfârşitul săptămânii trecute au fost publicate pe site-ul Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale rezultatele evaluării candidaturilor depuse pentru Acţiunea Comenius – Mobilităţi individuale pentru formare continuă (In-service Training), parte la Programului Lifelong Learning, la runda din 14 ianuarie 2011. La această rundă, 1792 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar din România şi-au depus candidatura pentru a beneficia de un grant pentru derularea unui stagiu de formare continuă cu o durată variabilă între cinci zile şi şase săptămâni. alocat din două surse de finanţare: fonduri ale Comisiei Europene alocate pentru Programul Sectorial Comenius şi Fondul Social European prin POS DRU 2007-2011.

Doljul a absorbit 12% din fondurile alocate la această rundă

Rezultatele arată că vor fi finanţate în total 830 de candidaturi dintre care 100 sunt cele ale profesorilor doljeni care se clasează astfel pe cea mai înaltă treaptă a podiumului Comenius – In-service Training, absorbind 12% din fondurile alocate la această rundă de finanţare. Totodată, judeţul Dolj a obţinut un rezultat fără precedent în România de-a lungul derulării acestei acţiuni. Reprezentanţii Casei Corpului Didactic şi cei ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj precizează că succesul dascălilor doljeni se datorează şi numeroaselor activităţi care au avut ca scop informarea şi formarea cadrelor didactice în domeniul proiectelor, contribuind astfel la dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii doljene şi la ofertarea unei educaţii de calitate.

Comenius este prima componentă a Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii. Se adresează instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat şi private şi tuturor membrilor comunităţii educaţionale care îşi desfăşoară activitatea în acest sector: elevilor, tuturor categoriilor de personal didactic, precum si autorităţilor locale, asociaţiilor de părinţi sau ONG-urilor care activează în domeniul educaţional. Comenius sprijină financiar realizarea de parteneriate şcolare, proiecte de formare a personalului didactic, reţele de parteneriat şcolar, precum şi participarea la stagii de formare iniţiala şi continuă pentru a creşte calitatea şi a consolida dimensiunea europeană în educaţie.