Complexul lacustru Adunații de Geormane, arie protejată de interes național, temă de conferință la Muzeul Olteniei

0
188

La Secţia de Ştiinţele Naturii a Muzeului Olteniei are loc astăzi, începând cu ora 11.00, conferința Caracterizarea apelor și sedimentelor din Complexul Lacustru Adunații de Geormane, constând într-o serie de videoproiecții prezentate de profesor univ. dr. Elena Gavrilescu, de la Departamentul de Biologie și Ingineria Mediului, din cadrul Facultăţii de Horticultură a Universităţii din Craiova. Manifestarea este dedicată celebrării Zilei Internaționale a Zonelor Umede râuri, lacuri, bălti, mlaştini, ce constituie componente ale patrimoniului natural cu mare valoare economică, estetică și de agrement. Se adaugă incontestabila valoare ecologică, ele asigurând sursele trofice şi habitatul multor specii de plante şi animale, nevertebrate şi vertebrate.

 „Distrugerea şi degradarea zonelor umede, ca urmare a  intervenţiei umane, fragmentarea şi pierderea lor au generat cele mai serioase ameninţări privind supravieţuirea florei şi faunei specifice acestor ecosisteme. Conştientă că, în fapt, conservarea zonelor umede, cu întreaga lor biodiversitate poate fi asigurată numai printr-o acţiune internaţională constantă, organizaţia UNESCO a încheiat la Ramsar, în Iran, la 2 februarie 1971 Convenţia asupra Zonelor umede, de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor acvatice la care a aderat şi România prin legea 5 din 25 ianuarie 1991”, se precizează într-un comunicat de presă al Muzeului Olteniei.      

Pentru a asigura conservarea biodiversităţii acestora sunt necesare cercetări ştiinţifice minuţioase privind inventarul florei şi faunei, identificarea factorilor distructivi, urmată de promovarea măsurilor de protejare şi conştientizarea publică privind valoarea resurselor naturale şi folosirea raţională a acestora. Prin urmare, ele constituie veritabile resurse ştiinţifice şi economice, necesitând un regim special de ocrotire şi conservare, deziderat urmărit de instituţiile implicate în educaţia ecologică şi protecţia mediului, mai spun reprezentanții instituției.

Conferința Caracterizarea apelor și sedimentelor din Complexul Lacustru Adunații de Geormanereprezintă o lecție de ecologie vizând structurile și funcțiile ecosistemelor lacustre din sectorul inferior al Jiului (compoziția fizico-chimică a apei și sedimentelor, populațiile planctonice și bentonice, conservarea biodiversității), efectele produse de impactul antropic și al activităților industriale asupra calității apelor din complexul lacustru Adunații de Geormane, arie protejată de interes național.

Evenimentul, înscris în seria activităţilor cultural-educative realizate în parteneriat cu instituţiile de învăţământ și în cadrul proiectului educațional „Muzeul – o școală altfel”, are loc sub coordonarea muzeografului dr. Olivia Cioboiu. Și-au anunțat participarea studenţii Departamentului de Biologie și Ingineria Mediului al Facultăţii de Horticultură a Universităţii din Craiova, elevi de la Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” (coord.: prof. de protecția mediului Iulia Cristea, Melania Streinu și Larisa Păun) și de la Liceul cu Program Sportiv „Petrache Trișcu” (coord.: prof. de biologie Maria Dumitru).