ITM Dolj continuă verificările aplicării legislaţiei şi merge mai departe cu discuţiile consultative cu angajatorii

0
177

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Dolj îşi continuă, în acest an, campaniile de prevenire a faptelor cu atingere la legislaţia muncii, precum şi pe cele de  verificare şi îndrumare din acelaşi domeniu. De la începutul lui 2018, au fost depistate , în urma controalelor efectuate, două fapte, pe Relaţii de Muncă (RM), sancţionate cu amenzi în cuantum de 80.000 de lei. De asemenea, continuă organizarea întâlnirilor de informare cu angajatorii ori reprezentanţii acestora   pentru respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte RM.

 De la începutul acestui an, în urma controalelor efectuate de către inspectorii ITM Dolj , au fost depistaţi şi sancţionaţi cu amendă (20.000 de lei, respectiv 60.000 de lei ) doi angajatori la care au fost identificate patru persoane care desfăşurau activitate fără forme legale de angajare. De asemenea, în aceeaşi perioadă , trei angajatori au fost găsiţi cu intârzierea transmiteriii în REVISAL (Registrul de Evidenţă Informatică a Salariaţilor) a contractelor individuale de muncă pentru 37 de angajaţi. „Odată cu intrarea în vigoare a HG. nr. 905/2017, privind Registrul general de evidenţă a salariaţilor, netransmiterea în REVISAL a contractului individual de muncă, cel târziu în ziua anterioară a începerii activităţii de către fiecare persoană care urmează să se afle într-un raport de muncă cu angajatorul, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 20.000 de lei pentru fiecare persoană, iar întârzierea transmiterii datelor se soldează cu amendă cuprinsă între 5.000 – 8.000 de lei”, a precizat Cătălin Mohora, inspector şef al ITM Dolj.

„Munca nedeclarată nu se poate desfăşura decât cu implicarea amblelor părţi …”

În perioada 4 decembrie 2017 – 31 martie 2018, ITM Dolj desfăşoară o amplă campanie de informare şi conştientizare, în ceea ce priveşte noile modificări apărute în legislaţie. Principalele obiective sunt: creşterea gradului de conştientizare a celor care au calitatea de angajator şi folosesc forţă de muncă fără forme legale; clarificarea unor aspecte în ceea ce priveşte modul de interpretare şi aplicare a prevederilor legale referitoare la Registrul general de evidenţă a salariaţilor, în special a celor privind transmiterea modificărilor salariale rezultate din transferul contribuţiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, ca urmare a negocierii părţilor contractului de muncă; informarea referitoare la punerea în aplicare a O.U.G. nr. 82/2017, cu privire la iniţierea negocierii colective a contractelor colective de muncă, respectiv la negocierea colectivă a actelor adiţionale la contractele şi acordurile colective de muncă în vigoare. „În cadrul întâlnirilor desfăşurate în luna decembrie 2017, s-a subliniat că munca nedeclarată  nu se poate manifesta decât cu implicarea ambelor părţi – angajator şi persoane care desfăşoară astfel de activitate, având la bază practici neloiale, care diminuează simţul responsabilităţii necesar într-o societate în care parte importantă a resurselor este destinată protecţiei sociale. Aceste acţiuni vor continua, până pe 31 martie”, a mai spus Cătălin Mohora.