Reciclăm, nu poluăm!

1
507

În data de 24.11.2021, Garda Națională de Mediu Comisariatul Dolj a sancționat
IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL cu amendă și sistarea activității la punctul de lucru
din comuna Malu Mare, județul Dolj, pretinzând că sortarea/balotarea deșeurilor reciclabile,
până la revizuirea Autorizației de Mediu nr. 42/06.03.2020, este nelegală.
IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL contestă sancțiunea amenzii și măsura complementară a sistării activității. Garda Națională de Mediu Comisariatul Dolj a ignorat atât situația serviciului de salubrizare la nivelul județului Dolj, cât și legislația în vigoare.
IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL sesizase anterior Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ în legătură cu situația critică dată de
faptul că deșeurile colectate separat de pe raza județului Dolj depășesc capacitatea de
prelucrare a Stației Goicea, că instalațiile de tratare a deșeurilor aferente SMID Dolj nu au
intrat în funcțiune și că este aproape epuizată capacitatea de stocare temporară a punctului de lucru din comuna Malu Mare.
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ și-a
dat acordul ca societatea să presteze activitatea de sortare la punctul de lucru din comuna
Malu Mare, ca o soluție temporară până la darea în operare a Stației de Sortare de la MofleniCraiova, pentru a evita suspendarea activităților de colectare și sortare a deșeurilor reciclabile în Municipiul Craiova. S-a convenit de asemenea ca în paralel societatea să solicite revizuirea Autorizației de Mediu nr. 42/06.03.2020, obligație pe care ne-am îndeplinit-o.
IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL a acționat deci în interesul general, al protejării mediului și a sănătății locuitorilor județului Dolj, într-o stare de necesitate, cu permisiunea co-contractantului său, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2021, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021, ale Directivei 1999/31/CE
privind depozitele de deşeuri și ale Directivei 2008/98/CE privind deşeurile, care impun ca
numai deșeurile care au fost sortate sau care nu au putut fi valorificate, să fie eliminate în
depozitele de deșeuri.
Apreciem deschiderea și implicarea în implementarea și gestionarea proiectului
„Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Dolj” atât din partea Primariei
Municipiului Craiova, a Consiliului Județean Dolj, a Primăriilor din județ și al Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ. Problemele obiective sau
subiective care au întârziat foarte mult implementarea masterplanului au stat și vor sta în
continuare în atenția IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL în vederea găsirii soluțiilor
necesare.
Acțiunea celor doi funcționari publici de la Garda Națională de Mediu Comisariatul
Dolj (derulată la comandă) și prezentată opiniei publice ca o mare victorie a acestui organism
dorește, de fapt, să provoace (inconștient sau intenționat) o criză a deșeurilor în județul Dolj.
Reciclăm, nu poluăm!
Efortul cetățenilor din cele 111 primării de a colecta selectiv și de a diminua prin
reciclare tariful de gunoi se dovedește a fi în zadar, pentru că, potrivit inspectorilor de la
Garda de Mediu, IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL ar trebui să ducă deșeurile
reciclabile la groapa de gunoi.
Nu vom face acest lucru (este interzis de lege). Nu vom da satisfacție unor
inconștienți de a provoca o criză a gunoaielor în Dolj!
Considerăm că toate aceste lucruri se întâmplă din cauza necunoașterii, lipsei de
informare, nepunerii în acord a institților statului cu Consiliul Județean (CJ) Dolj, în vederea
implementarii acestui masterplan important cu fonduri europene, unul dintre cele mai mari din
România.

1 COMENTARIU

  1. poate ruseste cumva si ajunge si vreo echipa de la salubritate srl sa mature prin colturile platformei betonate din bd.dacia149 … aici doar asa, cu mistouri prelungite si interventii se mai curata cate ceva …

Comments are closed.