„Facilitarea integrării studenților pe piața muncii prin consiliere și participare la programe de învățare la locul de muncă”

0
183

Mișcarea Română pentru Calitate, în calitate de beneficiar al contractului de finanțare, în parteneriat cu Universitatea din Craiova și Amadeus Association,urmează să finalizeze proiectul „Facilitarea integrării studenților pe piața muncii prin consiliere și participare la programe de învățare la locul de muncă”, cod SMIS 107075,Axa prioritară: 6 Educație şi competență, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, acesta derulându-se pe o perioadă de 18 luni, în intervalul 4 iunie 2018 – 3decembrie 2019.

Proiectul a avut ca obiectiv principal creșterea gradului de ocupare aabsolvenților de învățământ superior,cu domiciliul în mediul rural, din cadrul Universității din Craiova,Facultățile de Automatică, Calculatoare și Electronică, Inginerie Electrică și Mecanică,prin furnizarede servicii de consiliere profesională, sesiuni de training specializate și stagii de practică la un potențial loc de muncă, atât pe plan local, cât și internațional, cu sprijinul partenerului AmadeusAssociation din Austria.

În cadrul conferinței vor fi prezentate principalele rezultate ale proiectului și impactul implementării acestuia asupra învățământului universitar și mediului de afaceri din regiunea Sud-Vest Oltenia.

Conferința de închidere a proiectului va avea loc în data de 02.12.2019, cu începere de la ora 10:00, în sala de conferințe a Infrastructurii de Cercetare în Științe Aplicate INCESA – Universitatea din Craiova.

Valoarea totală a proiectului: 2.224.419,66 lei, din care 1.890.756,71 lei reprezintă contribuția Uniunii Europene.