Dezbatere publică despre abandonul școlar la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto de la Romanești

0
385

Miercuri, 25.09.2019 a fost zi de dezbatere publică la Liceul Tehnologic de Transporturi din Craiova. Dezbaterea „Școala, alternativă la abandonul școlar” este parte a implementării proiectului Erasmus+ „Copii motivați într-o școală europeană” ale cărui obiective sunt reducerea abandonului școlar și creșterea ratei de participare la școală a elevilor prin sporirea atractivității actului didactic și prevenirea comportamentelor de risc (bullying, indisciplină, rasism). La întâlnire au participat reprezentanti ai ISJ Dolj, consilieri psihopedagogi de la CJRAE Dolj, reprezentanti ai „Salvati Copiii”, filiala Dolj si zeci de profesori reprezentând școli din județul Dolj. În cadrul dezbaterii, pe lângă stabilirea cauzelor și efectelor părăsirii timpurii a școlii, profesorii au conceput planuri de măsuri concrete cu privire la metodele prin care copiii pot fi convinși de importanța educației pentru viitorul lor. Oferind exemple de bune practice din experiența profesională sau informații dobândite în cadrul mobilităților la cursurile internaționale pe care le presupune proiectul, cadrele didactice au concluzionat că modernizarea demersului instructiv-educativ este cheia diminuării absenteismului și a abandonului școlar. Dacă școala are un rol limitat în combaterea cauzelor economice care îi determină pe elevi să abandonze studiile (cum ar fi, de exemplu, sărăcia), școala are un rol hotărâtor în neutralizarea cauzelor sociale și personale ale elevilor (cum ar fi, dezinteresul, lipsa de motivație sau anxietatea).

Proiectul „Copii motivați într-o școală europeană” a început în septembrie 2018 și se va termina în noiembrie 2019. Acestea sunt însă doar datele oficiale ale proiectului pentru că, în realitate, la Liceului Tehnologic de Transporturi Auto din Craiova „un proiect se poate încheia doar pe hârtie, în schimb, în școală, el merge mai departe prin eforturile noastre, ale tuturor, de a continua ceea ce am învățat din fiecare implementare”, după cum declară directorul instituției, prof. dr. ing. Barbu Gheorghe.

Realitatea vine și confirmă spusele conducerii școlii deoarece strategia instituției vizează motivarea elevilor și a cadrelor didactice prin atragerea de parteneri și proiecte prin care aceștia să fie pregătiți și deschiși pentru o abordare modernă a educației. În fapt, „Copii motivați într-o școală europeană” este doar un proiect dintr-o lungă listă de proiecte derulate începând cu 2006 la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, proiecte prin care conducerea școlii și cadrele didactice depun eforturi pentru a crea un context socio-economic armonios pentru elevi și cu scopul de a-i forma ca profesioniști competitivi pe piața muncii. În prezent și în pararel, școala derulează și proiectul ROSE care urmărește creșterea promovabilității la examenul de bacalaureat, dar și un proiect de mobilități de formare profesională Erasmus+ pentru elevi care își propune dezvoltarea competențelor profesionale și personale ale elevilor prin participarea anuală la stagii de pregătire practică în Spania la companii din domeniul pentru care elevii se pregătesc. De asemenea, școala derulează un parteneriat cu societatea Casa Noastră – QFort, una dintrre cele mai importante firme din județul Dolj, cu capital integral românesc, prin care elevii din școală, de la învățământul profesional dual, fac practică la agentul economic și au posibilitatea ca, la sfărșitul studiilor, să fie angajați de către aceasta.

Prin urmare, ideile se rostogolesc repede, iar cadrele didactice de la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto de la Romanești profită de orice ocazie pentru a pune elevul în centrul atenției lor și pentru a veni în sprijinul formării tinerilor care trec pragul școlii.