Proiect de anvergură mondială, în învăţământ, pentru „Dezvoltarea Durabilă”

0
125

În urmă cu doi ani,  Organizaţia Naţiunilor Unite a adoptat Agenda pentru Dezvoltare Durabilă , pentru anul 2030, aplicabilă începând cu 1 ianuarie 2016. Este un plan amplu de dezvoltare, cu 17 teme propuse, iar pentru anul şcolar următor trebuie incluse , de către unităţile de învăţământ, planurile de dezvoltare. Ministerul Educaţiei Naţionale a trimis în teritoriu înştiinţarea respectivă, cu termen de aplicabilitate 15 septembrie.

eleviPrin Rezoluţia Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, din data de 25 septembrie 2015, a fost aprobată Agenda pentru Dezvoltarea Durabilă pentru anul 2030, aplicabilă cu data de 1 ianuarie 2016. În Agendă sunt cuprinse 17 Obiective mondiale, precum şi 169 de ţinte ale „Dezvoltării Durabile (DD)” pentru următorii 15 ani, acoperind domenii de importanţă critică pentru umanitate şi planetă: oamenii, mapamondul, prosperitatea, pacea şi parteneriatul. Prin promovarea înţelegerii de către elevi a obiectivelor susţineute, se desfăşoară, cu sprijinul UNESCO, iniţiativa „Project Everyone”, în parteneriat cu UNICEF, având titlul „Worlds’ Largest Lesson”, constând în organizarea, în unităţile de învăţământ, a uneia sau mai multor lecţii pe tematica acestor obiective, în perioada 18 – 22 septembrie 2017.  În vederea organizării acestor întâlniri, sunt disponibile resurse educaţionale, inclusiv planuri de lecţie şi proiecte, pentru fiecare obiectiv în parte, la adresa http:// wolrldeslargestlesson.globalgoals.org/, iar pentru idei şi recomandări şcolare poate fi consultată echipa „Project Everyone”, pe adresa de e-mail programmedirector wll@project-everyone.org. Având în vedere faptul că, la nivel internaţional, se va realiza o monitorizare mai riguroasă a implementării acestei iniţiative la nivelul şcolilor, urmează să fie dezvoltat un instrument online – „Global Digital Map” – disponibil din august, la adresa http://worldslargestlesson.globalgoals.org/ .

Şcolile din Dolj – invitate să participe

Luînd act de precizările făcute de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a transmis în teritoriu cerinţele pentru participarea la acest proiect. Reprezentanţii ISJ Dolj  au menţionat că „unităţile şcolare care doresc să participe vor transmite, pe adresa de e-mail ani_draghici@yahoo.com, până pe 15 septembrie, un tabel care va cuprinde: denumirea unităţii de învăţământ, obiectivele DD abordate în cadrul lecţiilor, numărul de participanţi (elevi, cadre didactice)”. Aşa cum am prezentat , sunt 17 obiective care trebuie atinse, enumerând câteva dintre ele: „Eradicarea sărăciei în toate formele ei, pretutindeni”; „Eradicarea foametei, realizarea securităţii alimentare şi a unei alimentaţii îmbunătăţite, promovarea agriculturii sustenabile”; „Asigurarea educaţiei de calitate, incluzive şi echitabile şi promovarea oportunităţilor pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii pentru toţi”; „Reducerea inegalităţilor în interiorul ţării şi între ţări”; „Întărirea mijloacelor pentru implementarea şi revitalizarea Parteneriatului Global pentru Dezvoltare Durabilă”; etc.