Bacalaureat – sesiunea de toamnă: astăzi, evaluarea competenţelor de comunicare orală în limba română şi maternă

0
248

bacalaureatBacalaureatul – sesiunea de toamnă – continuă luni cu proba de evaluare a competenţelor de comunicare orală în limba română, dar şi cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B) pentru absolvenţii de liceu aparţinând minorităţilor naţionale, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Următoarea probă de evaluare a competenţelor digitale (proba D) se va derula în zilele de 29 şi 30 august, urmând ca evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională (proba C) să se desfăşoare în zilele de 30 şi 31 august.

Rezultatul obţinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română/limba maternă nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea unui nivel de competenţă corespunzător grilei aprobate la nivel naţional: experimentat, avansat şi mediu. Candidatul care refuză să răspundă sau să rezolve subiectele propuse la una dintre probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale se consideră că nu a susţinut proba.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ: să susţină toate probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, să susţină toate probele scrise şi să obţină nota 5 la fiecare dintre acestea şi cel puţin media 6 la probele scrise.