Foarte multe locuri disponibile, în cea de-a doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat

0
1368

De astăzi şi până pe 30 iulie, se desfăşoară cea de-a doua etapă a admiterii în învăţământul liceal. Procedura operaţională privind organizarea şi desfăşurarea celei de-a doua etape de admitere în învăţământul liceal de stat, în anul şcolar 2020 – 2021, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi din cele anterioare, care nu împlinesc vârsta de de 18 ani, am prezentat-o, ieri, în ediţia noastră. Venim, acum, cu lista locurilor disponibile în cea de-a doua etapă de repartizare.

Conform datelor publicate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, sunt disponibile 265 de locuri, cele mai multe,  24, fiind la clasa de „Mecanică” de la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova. Tot acolo, mai sunt încă 11 locuri libere şi la clasa de „Electronică/Automatizări”.  În Dolj, la Liceul Amărăştii de Jos mai sunt 14 locuri la specializarea Mecanică şi 7 locuri la specializarea „Ştiinţe ale Naturii”, iar La Liceul „Petre Baniţă“ din Călăraşi mai sunt 20 de locuri la specializarea „Agricultură”, la care se adaugă patru la „industrie alimentară”. De asemenea, poziţii disponibile mai sunt  la specializarea „Mecanică”  – Liceul Tehnologic „Dimitrie Filişanu“ din Filiaşi (şase  locuri) , dar sunt mai multe altele, la unităţile de învăţământ din teritoriu.   La etapa despe care vorbim, pot participa candidații care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen, dar şi candidaţii care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, inclusiv cei care au optat pentru locurile speciale pentru romi sau locurile distinct alocate elevilor cu CES, precum și a absolvenților clasei a VIII-a, care nu au susținut evaluarea națională.

Locuri multe la învăţământul profesional

Nu lipsită de importanţă este şi situaţia locurilor rămase libere în învăţământul profesional şi dual, de masă şi special, pentru cea de-a doua etapă de admitere. Situaţia pare destul de îngrijorătoare. Astfel, la învăţământul profesional, mai sunt disponibile, pentru cea de-a doua etapă, 522 de locuri, cu 25 de poziţii venind Colegiul Economic „Gheorghe Chiţu ” din Craiova, dintre acestea 21 fiind la „comerciant – vânzător”. Liceul Tehnologic „George Bibescu” din Craiova are 47 de poziţii, cele mai multe – 18 – fiind la „Mecanic auto” . La Liceul Energetic din Craiova mai sunt, pentru repartizare, 24 de locuri – „Electrician exploatare centrale, staţii şi reţele electrice”. În ceea ce priveşte învăţământul dual, situaţia se prezintă astfel: mai sunt 60 de locuri care nu sunt ocupate, cele mai multe fiind la Liceul Energetic din Craiova – 49, dintre acestea niciunul nefiind ocupat în prima etapă, din totalul de 30 alocat, la „Electrician proiecţii prin relee, automatizări şi măsurători în instalaţii energetice”. În aceeaşi formă de învăţământ, mai sunt opt locuri la Liceul „Traian Vuia” din Craiova, şapte dintre ele fiind la „Confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice”.

Liceul Tehnologic Auto, fără locuri disponibile în învăţământul profesional şi dual

Dacă vorbim despre rezultate, să le zicem negative, să le amintim şi pe cele pozitive. Astfel, cu referinţă la învăţământul profesional şi dual, Liceul de Industrie Alimentară din Craiova nu mai are niciun loc disponibil, la dual, iar, la profesional, Liceul Tehnologic „Constantin Nicolăescu – Plopşor”, din Pleniţa, mai are doar două poziţii disponibile la „Confecţioner produse electrotehnice”. Însă de departe, pe primul loc se află Liceul Tehnologic Auto din Craiova: şi-a ocupat toate locurile la „profesională”, pe „Mecanic auto” şi la fel au stat locurile şi la „dual” – 50 de locuri (10 la „Sculer – matriţer”, 20 la „Operator la maşini cu comandă numerică” şi câte 10 la „mecanic utilaje şi instalaţii în industrie”, respectiv „Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale”).