Duminică suntem aşteptaţi la vot

0
273

Cetăţenii care au drept de vot şi au împlinit 18 ani până în ziua de duminică, 29 iulie a.c. sunt aşteptaţi să participe la referendumul naţional, pentru a se pronunţa prin DA sau NU la următoarea întrebare înscrisă pe buletinul de vot: „Sunteţi de acord cu demiterea preşedintelui României, domnul Traian Băsescu?”. Românii trebuie să ştie că referendumul aduce cu sine un program de vot extins, pentru că secţiile vor fi deschise între orele 7 dimineaţa şi 11 seara. Guvernul a mărit şi numărul de secţii, care vor fi cu peste o mie mai multe decât în anul 2007. În total, alegătorii vor avea la dispoziţie 18.200 de secţii, pe teritoriul ţării, şi 300 de secţii vor fi amenajate în străinătate. Spre deosebire de alegerile locale sau parlamentare, la referendum se poate vota la orice secţie.

Duminică, 29 iulie a.c., cetăţenii vor putea vota la orice secţie de votare de pe teritoriul ţării, indiferent de domiciliul înscris în buletin. Mai exact, în cazul în care nu se află în localitatea în care domiciliază, alegătorul îşi poate exprima opţiunea prin intermediul listelor suplimentare. Nu pot vota debilii sau alienaţii mintal, puşi sub interdicţie, şi nici persoanele condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale. Cetăţenii cu drept de vot netransportabili din cauză de boală sau invaliditate pot solicita să voteze prin intermediul urnei speciale. Pentru aceasta este necesară formularea unei cereri scrise de către sau către organele de conducere ale instituţiilor sanitare sau de ocrotire socială în care se află internaţi. Cererea se depune la biroul electoral al celei mai apropiate secţii de votare. De asemenea, pot vota prin intermediul urnei speciale persoanele aflate în executarea unei pedepse privative de libertate care nu au fost lipsite de drepturile electorale sau persoanele aflate în arest preventiv. Cetăţenii români din străinătate pot vota la orice secţie de votare, fiind înscrişi în listele suplimentare.

În străinătate se poate vota cu paşaportul şi cu cartea de identitate

În ţară, alegătorii votează numai în baza cărţii de identitate provizorii sau buletinului de identitate. Cetăţenii români cu domiciliul în România nu pot vota la una din secţiile de votare din ţară în baza paşaportului. Românii cu domiciliul în străinătate pot vota în ţară şi în baza paşaportului, cu menţiunea privind stabilirea domiciliului în afară. Elevii din şcolile militare votează în baza carnetului de serviciu militar. În străinătate, alegătorii votează în baza paşaportului simplu, a paşaportului de serviciu, a paşaportului diplomatic sau a cărţii de identitate. Alegătorii vor avea acces în sala de vot în serii corespunzătoare numărului cabinelor şi îşi vor exprima voinţa în mod individual, într-o cabină închisă. Vor aplica ştampila numai în unul dintre cele două pătrate ale buletinului de vot, corespunzător opţiunii sale.

Accesul în cabina de vot cu orice tip de aparate de înregistrare sau preluare imagini este interzis

Este important ca la înmânarea buletinului de vot cetăţeanul să verifice dacă acesta are aplicată pe verso ştampila de control a secţie de votare. Dacă ştampila depăşeşte laturile pătratului, însă opţiunea este evidentă, buletinul de vot nu va fi socotit nul. Prezenţa oricărei persoane în cabina de vot în afara celei care votează este interzisă. Alegătorul care, din motive temeinice constatate de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, nu poate să voteze singur are dreptul să cheme în cabina de votare un însoţitor ales de el în scopul de a-l ajuta. Însoţitorul nu poate avea calitatea de membru al biroului electoral al secţiei de votare sau de observator. Conform Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 4 din 13 iulie 2012, accesul în cabina de vot cu orice tip de aparate de înregistrare sau preluare imagini este interzis. Autoritatea Electorală Permanentă va verifica listele electorale utilizate la referendum în vederea depistării persoanelor care au votat ilegal (fără drept sau de mai multe ori).

 

Metode care pot contribui la fraudarea procesului de vot:

  • Votul multiplu pe listele suplimentare, combinat cu „turismul electoral”, care implică transportarea organizată a cetăţenilor către secţiile de vot
  • Împiedicarea prin orice mijloace a liberului exerciţiu al dreptului de a participa la referendum.
  • Utilizarea urnelor mobile de persoane care nu s-au înscris în prealabil la cea mai apropiată secţie de votare
  • Mita electorală – promisiunea, oferirea sau darea de bani ori de alte foloase în scopul de a determina alegatorul să voteze sau să nu voteze în cadrul referendumului
  • Reţinerea buletinului/cărţii de identitate de angajatori sau instituţii publice pentru ca votantul să se afle în imposibilitatea de a vota în ziua referendumului
  • Însoţirea organizată, nejustificată, a votanţilor în cabinele de vot
  • Deschiderea urnei înainte de ora stabilită pentru încheierea votării
  • Tipărirea şi utilizarea de buletine de vot false, introducerea în urna a unui număr suplimentar de buletine decât cele votate de alegători sau falsificarea prin orice mijloace a documentelor de la birourile electorale

 

Pentru toate infracţiunile săvârşite în legătură cu referendumul acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu

Conform art. 49 din Legea 3 din 2002, constituie contravenţii, în măsura în care, potrivit legii, nu sunt infracţiuni, următoarele fapte:

a) înscrierea, cu bună ştiinţă, a unei persoane în mai multe liste electorale ale localităţii de domiciliu; înscrierea în listele electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot;

b) refuzul de a se conforma dispoziţiilor preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare cu privire la asigurarea ordinii din localul de vot şi în împrejurimi, potrivit dispoziţiilor art. 33 alin. (2) şi (3);

c) refuzul nejustificat de a înmâna buletinul de vot şi ştampila de votare persoanei înscrise în listă şi care prezintă act de identitate, precum şi înmânarea buletinului de vot unei persoane care nu prezintă acest act;

d) părăsirea localului secţiei de votare înainte de stabilirea rezultatului referendumului şi de semnarea procesului-verbal de către membrii biroului electoral al secţiei de votare;

e) absenţa nejustificată a preşedintelui sau a membrilor birourilor electorale, stabiliţi potrivit prevederilor prezentei legi, de la activitatea acestora.

Pentru toate infracţiunile săvârşite în legătură cu organizarea şi desfăşurarea referendumului acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu.