ISU Dolj, atenţionări în vederea desfăşurării campaniei agricole din această vară

0
300

 Începe campania agricolă, iar Inspectoratul  pentru Situaţii de Urgenţă “Oltenia” al judeţului Dolj prezintă  planul de măsuri care trebuie respectat, în vederea  evitării unor accidente.

Majoritatea incendiilor produse în lanuri de cereale sunt generate de neglijenţa umană sau de defecţiunile tehnice ce apar la maşinile şi utilajele agricole folosite în campanie. Pentru prevenirea incendiilor pe timpul campaniei de recoltare a cerealelor păioase, proprietarii, deţinătorii şi utilizatorii maşinilor şi utilajelor agricole folosite în campania de recoltare şi transport a cerealelor şi furajelor, au obligaţia de a asigura: instruirea personalului care participă la lucrările de recoltare; prevenirea acumulării prafului combustibil, a plevei şi paielor pe elementele supraîncălzite (tobe de eşapament, galerii de evacuare, carcasa motorului etc); verificarea permanentă a etanşeităţii instalaţiilor de alimentare cu carburanţi; protejarea instalaţiilor electrice contra loviturilor mecanice frecărilor sau flexiunilor repetate şi asigurarea unor contacte electrice perfecte la conexiunile conductoarelor; prevenirea patinării curelelor pe fulii, prin verificarea permanentă a săgeţii acestora; alimentarea cu carburanţi şi lubrifianţi în puncte special amenajate, evitându-se transvazarea lichidelor combustibile în vase sau găleţi deschise, sau alimentarea în lan la o distanţă mai mică de 100 de m. de lan; scoaterea în afara lanurilor a maşinilor şi utilajelor defecte, în vederea reparării acestora, îndeosebi atunci când sunt necesare lucrări de sudură; montarea unor dispozitive parascântei pe sistemele de evacuare a gazelor de eşapament.

 

Cauze potenţiale de incendii în timpul campaniei de recoltare a cerealelor păioase

 • Fumatul în locuri nepermise.
 • Focul deschis.
 • Iluminatul cu flacără deschisă.
 • Acţiunea intenţionată.
 • Scânteile care ies din ţevile de eşapament ale utilajelor datorită neprotejării acestora cu dispozitive parascântei.
 • Căldura degajată de motoarele utilajelor agricole când acestea vin în contact direct cu paiele sau pleava.
 • Căldura degajată de supraîncălzirea lagărelor.
 • Căldura de frecare dintre diferitele piese ale maşinilor care nu sunt asamblate şi reglate corect.
 • Căldura degajată la patinarea curelelor de transmisie.
 • Executarea unor lucrări de reparaţii şi întreţinere a utilajelor agricole în lan, lucrări care presupun utilizarea focului deschis, suduri, tăieri cu discuri abrazive care produc scântei mecanice etc..
 • Utilizarea instalaţiilor electrice improvizate pe maşinile agricole.
 • Scurgerile de lichide combustibile datorate neetanşeităţilor (carburanţi, lubrifianţi).
 • Supraîncălzirea motoarelor maşinilor agricole datorită nefuncţionării corespunzătoare a sistemelor de răcire.
 • Alimentarea în lan cu carburanţi a utilajelor agricole.
 • Lipsa sistemelor de legare la pământ a combinelor pentru scurgerea sarcinilor electrostatice.

 

Mijloace de intervenţie necesare

 1. Pentru parcele de peste 50 ha sunt necesare:
 • 1 – 2 pluguri sau discuri şi mijloace de tractare a acestora;
 • o remorcă echipată cu 5 stingătoare cu spumă, 5 stingătoare cu apă pulverizată, 5 stingătoare cu pulberi, unelte şi alte mijloace tehnice de primă intervenţie (coase, mături de nuiele cu coadă de minimum 3 m, 10 găleţi cu apă, un rezervor de apă de minimum 500 litri şi o cisternă remorcabilă cu pompă).
 1. Pentru parcele de 10 ha – 50 ha comasate sunt necesare:
 • un plug sau o grapă cu discuri şi un mijloc de tractare a acestora;
 • o semiremorcă echipată cu 2 stingătoare cu spumă, 2 stingătoare cu pulberi, utilaje, unelte şi alte mijloace tehnice de primă intervenţie (2 – 3 coase, 2 lopeţi, 2 furci, 5 mături de nuiele cu coadă de minimum 3 m, 4 – 5 găleţi cu apă şi un rezervor de apă de minimum 200 litri);
 • stingătoare, bidoane cu apă de 50 litri, pentru fiecare maşină şi utilaj agricol (combine, tractoare, autocamioane etc).

Stingerea unui incendiu izbucnit la un utilaj agricol

 • Utilajul incendiat va fi evacuat imediat din lan şi adus cât mai aproape de mijloacele de stingere.
 • Decuplarea şi îndepărtarea utilajului faţă de tractor.
 • Se va acţiona simultan la stingerea maşinii şi a lanului.
 • Asupra motoarelor cu combustie internă şi a agregatelor se va acţiona cu stingătoare cu pulberi, în lipsa acestora suprafeţele incendiate se vor acoperi cu saci sau cu prelate umezite.
 • Apa se va întrebuinţa în cantităţile strict necesare, urmărindu-se localizarea incendiului prin stropirea zonelor expuse pericolului de aprindere.
 • Personalul care acţionează la lichidarea incendiului trebuie plasat cât mai aproape de focar, într-un loc situat în faţa vântului, lateral pe cât posibil, în acelaşi plan cu focarul sau înaintea acestuia.

 

Dacă sunaţi la 112, trebuie să anunţaţi: ce urgenţă aveţi; unde este urgenţa; unde vă aflaţi; de la ce număr de telefon sunaţi.

În conformitate cu prevederile Legii 307/2006privind apărarea împotriva incendiilor, persoanele fizice şi juridice sunt obligate să respecte reglementările tehnice şi dispoziţiile de apărare împotriva incendiilor şi să nu primejduiască, prin deciziile şi faptele lor, viaţa, bunurile şi mediul; persoana care observă un incendiu are obligaţia să anunţe prin orice mijloc serviciile de urgenţă, primarul sau poliţia şi să ia măsuri, după posibilităţile sale, pentru limitarea şi stingerea incendiului; în cazul în care anunţul de incendiu s-a făcut cu rea-credinţă, fără motiv întemeiat, autorul răspunde contravenţional sau penal, potrivit legii, şi suportă cheltuielile ocazionate de deplasarea forţelor de intervenţie.