Vor reveni uniformele şcolare?

0
324

Uniforma şcolară ar putea fi obligatorie pentru toţi elevii, din anul şcolar 2020-2021, conform unui proiect de lege. Introducerea uniformei ar creşte siguranţa elevilor in şcoli, iniţiatorii proiectului, venind cu propunerea ca părinţii să primească anual 350 de lei de la stat pentru cumpărarea uniformei, conform portalinvatamant.ro.

Conform proiectului, dacă va fi adoptat, Legea Educatiei  va fi modificată prin”Lege
pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei in unităţile de învăţământ”, astfel: Art. I — Articolul 5 din Legea nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 8 martie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: “Art. 5 — (1) Consiliile profesorale, cu acordul consiliului reprezentativ al părinţilor şi cu consultarea reprezentanţilor elevilor, stabilesc modelul uniformei şcolare pentru elevii unităţii
de învăţământ respective din învăţământul general obligatoriu de stat; (2) Pentru acoperirea costurilor uniformelor şcolare, se acordă o sumă de 350 de
lei/anul şcolar pentru fiecare elev, sumă care se atribuie în cote egale în fiecare semestru; (3) Fondurile necesare pentru aplicarea prezentei legi se asigură din bugetul
Ministerului Educaţiei şi Cercetării; (4) Modelul uniformelor şcolare se comunică inspectoratului judeţean de poliţie şi inspectoratului judeţean de jandarmi sau, după caz, Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti. Art. II — Prezenta lege intră în vigoare începând cu anul şcolar 2020 — 2021″, prevede documentul.