Anunţ Comuna Valea Stanciului

0
333

ANUNT

            Comuna Valea Stanciului anunta publicul interesdat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,INFIINTARE RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN COMUNA VALEA STANCIULUI JUDETUL DOLJ” propus a fi amplasat in comuna Valea Stanciului.

Informatii privind prouiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj, Craiova, str. Petru Rares, nr. 1 si la sediul Primariei Valea Stanciului,strada Arhitect Cezar Lazarescu, nr. 39, in zilele de luni pana joi, intre orele 8,00-16,30 si vineri intre orele 8,00-14,00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj, Craiova, strada Petru Rares, nr. 1, fax: 0251/419035, e-mail:office@apmdj.anpm.ro.

PRIMAR

IONEL OVIDIU GINGIOVEANU