A început reînscrierea în învăţământul preşcolar

0
116

De luni, 27 aprilie, a început procesul de reînscriere a copiilor înmtriculaţi, deja,  în învăţământul preşcolar, iar, din 11 mai, părinţii îşi pot înscrie la grădiniţă copiii nou-veniţi în sistem, astfel încât, până la 1 august, procesul trebuie finalizat.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a solicitat Inspetoratelor Şcolare Judeţene toate măsurile pentru ca, până la 1 august 2015, să fie finalizat întreg procesul de înscriere/reînscriere a copiilor în învăţământul preşcolar.Prima etapă, care a început deja, se referă la reînscrierea preşcolarilor care frecventează o unitate de învăţământ de gen. Perioadele de înscriere şi reînscriere, la nivelul fiecărei grădiniţe, vor fi stabilite de conducerea respectivelor unităţi de învăţământ şi afişate la loc vizibil pentru oricine este interesat.

Reguli stricte de înscriere

După finalizarea etapei de reînscriere, ocuparea locurilor libere se va face după mai multe criterii. Se va merge în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă: grupa mare (copii de cinci ani), grupa mijlocie (copii de 4 ni) şi grupa mică (copii de 2-3 ani). Apoi, repartizarea se va face în limita locurilor rămase disponibile şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale de departajare, pe care grădiniţele le aplică atunci când există mai multe solicitări decât numărul de locuri existente (apropierea de domiciliul copilului, existenţa unui frate sau a unei surori care sunt deja înmatriculaţi în unitatea unde se solicită înscrierea, părinte sau unic întreţinător al copilului, existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului). Criteriile generale vor fi aprobate de Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ şi se aplică în baza unor documente doveditoare, prezentate de către părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului. Pentru asigurarea transparenţei procesului de reînscriere/înscriere, conducerile unităţilor de învăţământ preşcolar vor afişa, la vedere, pentru toţi cei interesţi, mai multe informaţii: numărul de copii pe care îi poate şcolariza, conform proiectării iniţiale; numărul de locuri aprobate pe anul şcolar 2015/2016 (pe grupe de vârstă – mică, mijlocie, mare); criteriile generale stabilite de Consiliul de Administraţie pentru înscrierea copiilor; numărul de copi reînscrişi/înscrişi zilnic (în perioada stabilită ) din totalul disponibil. De asemenea, pentru soluţionarea unor situaţii dificile, Inspectoratele Şcolare Judeţene îi vor consilia şi sprijini pe părinţi, interesul educaţional al copilului fiind prioritar.

Peste 200 de Grădiniţe în Dolj

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a primit Circulara Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinşifice şi deja a distribuit-o unităţilor din subordine, astfel că s-a început procesul de reînscriere, în primă fază. Conform datelor ISJ Dolj, în teritoriu sunt înregistrate 21 de Grădiniţe cu Personalitate juridică şi alte 243 de unităţi de învăţământ preşcolar fără statut de persoană juridică.