Aproape 35 de milioane lei vor fi investiţi în „Mirajul Oltului”

0
186

Ieri, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia a semnat două noi contracte de finanţare ce urmează a fi implementate în  judeţul  Vâlcea. La eveniment au participat prim-ministrul Emil Boc, Elena Udrea – ministrul Dezvoltarii Regionale şi Turismului, Marilena Bogheanu – director al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, Ion Cîlea – preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea şi Ilie Amuzan – primar al oraşului Călimăneşti. Cele doua proiecte ce se vor implementa în judeţul Vâlcea sunt: „Reabilitarea si modernizarea DJ 648 Ioneşti – Olanu – Limita judeţului Olt, km 0+000-8+900 şi construcţia a două poduri din beton armat”, al cărui beneficiar este Consiliul Judeţean Vâlcea,  cu o valoare totală de 26.401.746,36 lei, din care 20.919.123,78 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă. “Proiectul contribuie la creşterea gradului de accesibilitate în regiunea din sud-estul judeţului Vâlcea, respectiv nordul judeţului Olt, conectarea DJ 648 la reţeaua drumurilor naţionale şi regionale, precum şi la creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei, obiectiv realizabil printr-un sistem rutier cu îmbrăcăminte asfaltică, poduri din BA şi lucrări pentru siguranţa circulaţiei” a precizat Marilena Bogheanu, directorul ADR SV Oltenia.

Parc de agrement şi sport

Al doilea contract semnat tot ieri – „Mirajul Oltului – extinderea infrastructurii turistice de agrement a staţiunii Călimăneşti – Căciulata”, al cărui beneficiar este Consiliul Judeţean Vâlcea, în parteneriat cu Primăria oraşului Călimăneşti, având o valoare totală de 34.981.301,21 lei, din care 11.075.538,50 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă. „Obiectivele  specifice ale acestui proiect sunt pe de o parte, îmbunătăţirea şi diversificarea ofertei de agrement pentru turişti, creşterea duratei medii a sejurului cu aproximativ 35%, prin realizarea unui parc acvatic şi a unui centru de relaxare în staţiunea Călimăneşti; realizarea parcului de agrement şi sport Jiblea; cresterea numărului de înnoptări în staţiunea Călimăneşti-Căciulata cu circa 17%; creşterea numărului mediu anual de turişti în staţiune cu aproximativ 15%; îmbunătăţirea promovării imaginii zonei la nivel naţional şi internaţional; creşterea atractivitătii ariei balneare naturale Călimăneşti-Căciulata; înbunătăţirea şi extinderea gradului de acces al turiştilor la sursele de ape minerale prin realizarea aleilor pietonale, a pasarelelor şi a traseului de cură; crearea de facilităţi pentru investitorii privaţi, în vederea realizării de noi capacităţi de servicii integrate; crearea de noi locuri de muncă în contextul general de creştere a şomajului.

La nivelul judeţului Vâlcea, până la data de 20 aprilie au fost contractate un număr de 41 proiecte, în valoare de 48.106.065,14 EURO, aproximativ 202.622.746,37 lei. La nivel regional sunt contractate 176 de proiecte, în valoare de 359.129.042,61 EURO, aproximativ 1.512.651.527,47 lei.