PATRIMONIUL CULTURAL DIN OLTENIA – ELEMENT DE IDENTITATE ROMÂNEASCĂ

0
608

Din seria Oltenia istorică:

      Workshop organizat de Institutul de Cercetări Socio-Umane din Craiova „C.S. Nicolăescu-Plopșor”, al Academiei Române

 Transformările care se produc într-un ritm accelerat în mai toate domeniile de activitate ale societății actuale aduc prefaceri și în structura mentalului, a tradiției, a socialului în ansamblul său. Este și firesc, majoritatea domeniilor sociale sunt interdependente,  influențându-se reciproc. Pornind de la acestă stare de fapt și de la realitatea evidențiată tot mai des în literatura de specialitate, potrivit căreia patrimoniul cultural românesc urmează, ca și alte domenii de altfel, o tendință de uniformizare, se impune o menținere a dezbaterilor referitoare la corpusul vast al patrimoniului cultural, în cazul de față cel din Oltenia.

Pe aceste considerente, Institutul de Cercetări  Socio-Umane din Craiova „C.S. Nicolăescu-Plopșor”, al Academiei Române, va organiza în data de 30 martie a.c., începând cu ora 9.00, workshop-ul online Patrimoniul cultural din Oltenia – element de identitate românească. Această manifestare continuă seria de activități a institutului, cultura și elementele de patrimoniu cultural fiind deosebit de interesante și mereu de actualitate.

Cuvântul de deschidere îl va avea prof. univ. dr. Cezar Avram din cadrul Institutului craiovean, moderatori fiind cercet. șt. III dr. Anca Ceaușescu și cercet. șt. III dr. Loredana-Maria Ilin-Grozoiu. Temele abordate de speakeri au menirea să readucă la lumină elemente de patrimoniu cultural oltenesc, care dau identitatea unei societăți într-o dinamică tot mai accentuată. Fructificând originalitatea și bogăția înzestrării culturale a acestui areal geografic, vor susține comunicări: cercet. șt. I dr. Ion Militaru, cercet. șt. II dr. Iustina Nica, cercet. șt. III dr. Anca Ceaușescu, cercet. șt. III dr. Nicolae Mihai, cercet. șt. III dr. Gabriela Boangiu, cercet. șt. III Gabriel Lohon.

Salvgardarea patrimoniului cultural material și imaterial este, în prezent, un obiectiv de interes general. Începând cu textul Convenției din 16 noiembrie 1976 privind protecția patrimoniului mondial, cultural și natural s-a demonstrat importanța pe care o prezintă, pentru toate popoarele lumii, salvgradarea patrimoniului cultural și natural, ca bunuri unice și de neînlocuit, urmare a degradării și chiar dispariției acestuia. România a acceptat această Convenție în anul 1990.

De aceea, prin demersul său, institutul craiovean dorește să acorde o atenție deosebită educației culturale, moștenirea patrimonială însemnând un dat istoric inestimabil ca valoare, dar și o prioritate a generațiilor actuală și viitoare. Aspectele culturale ale vieții, așa cum am moștenit-o noi din trecutul mai mult sau mai puțin îndepărtat, ne definesc ca mod de comportament și ne obligă la continuitate.

Pentru mai multe detalii a se vedea site-ul https://icsu.ro

 Cercet. șt. III dr. Anca Ceaușescu

Institutul de Cercetări Socio-Umane din Craiova

„C.S. Nicolăescu-Plopșor”