„Principii şi cerinţe noi ale standardelor ISO 9001 şi 14001 din 2015”

0
106

camera de comertCamera de Comerţ şi Industrie Dolj vă invită la seminarul privind „Principii şi cerinţe noi ale standardelor ISO 9001 şi 14001 din 2015”, care va avea loc în perioada 10 -11 aprilie 2017, între orele 13.00 – 17.00, în sala de conferinţe a Camerei de Comerţ din Craiova, str. Brestei nr. 21, etaj 1. Scopul acestui seminar este de a informa reprezentanţii instituţiilor publice/societăţilor comerciale cu privire la noile reglementări apărute privind sistemul de management al calităţii şi mediului. Tematica seminarului: perfecţionarea competenţelor în privinţa promovării schimbărilor în organizaţie, a îmbunătăţirii eficienţei sistemelor de management în contextul în care până în septembrie 2018 trebuie făcută tranziţia la ISO 9001:2015 şi 1400:2015, principii şi cerinţe noi ale standardelor ISO 9001:2015 şi 1400:2015, studii de caz privind adecvarea la scopul organizaţiei a documentaţiei, managementul riscului, stabilirea obiectivelor etc. şi metode de îmbunătăţire a proceselor operaţionale. Seminarul este susţinut de dr. ing. Traian Crişu, un specialist privind sistemul de management al calităţii şi mediului.