Ion Turculeanu – un nou mandat în fruntea Baroului Dolj

2
98

În cadrul Adunării Generale a Baroului Dolj, care a avut loc sâmbătă, 26 martie a.c., la Filarmonica „Oltenia”, avocaţii doljeni au fost chemaţi la urne pentru a alege decanul instituţiei pentru următorii patru ani. Învingător a ieşit prof. univ dr. Ion Turculeanu, cel care începe astfel un al doilea mandat în fruntea Baroului Dolj. Tot cu această ocazie au fost aleşi şi membrii Consiliului Baroului, membrii Comisiei de cenzori, ai Comisiei de Disciplină şi delegaţii Baroului Dolj la Congresul Avocaţilor.

Ion Turculeanu

Sala de spectacole a Filarmonicii „Oltenia” s-a dovedit neîncăpătoare pentru numărul mare de avocaţi care au venit din tot judeţul la Adunarea Generală. În cursa pentru ocuparea funcţiei de conducere a Baroului Dolj au intrat prof. univ. dr. Ion Turculeanu, aflat la finalul primului mandat, şi Radu Marinescu. Din cei 442 de avocaţi prezenţi, majoritatea covârşitoare – 376 de votanţi – a ales pentru continuitate şi i-a încredinţat, din nou, fotoliul de conducere decanului Ion Turculeanu. Contracandidatul său, Radu Marinescu, a obţinut doar 66 de voturi.

Baroul Dolj, remarcat pe plan naţional în ultimii patru ani

Realegerea în funcţia de decan a lui Ion Turculeanu a fost un semn de apreciere a activităţii sale derulate în primul său mandat. Rezultatele au fost expuse chiar în debutul lucrărilor Adunării Generale prin bilanţul activităţii Baroului Dolj din ultimii patru ani. În revistă a fost trecut, în primul rând, faptul că în această perioadă instituţia s-a remarcat pe plan naţional printr-o serie de manifestări ştiinţifice şi culturale, prin activitatea profesională a avocaţilor din cadrul Baroului Dolj, dar şi prin implicarea în viaţa comunităţii. Conferinţele organizate au abordat teme de actualitate precum „Proceduri de insolvenţă”, „Administraţia publică. Fiscalitatea formelor de exercitare a profesiei de avocat”, „Medierea, negocierea şi arbitrajul”, „Mica reformă”, „Avocatura. Profesie sau Afacere ?” şi au asigurat cadrul de pregătire profesională continuă pentru avocaţi, fiind evaluate în prealabil de Centrul Teritorial Craiova al INPPA cu ore de pregătire profesională continuă.

Reclamă împotriva avocaturii clandestine

Toate acestea au avut ca efect creşterea vizibilităţii Baroului Dolj. Un fapt apreciat de avocaţi, pentru că, în acest fel, cei care au nevoie de asistenţă juridică ştiu exact unde să se adreseze şi, în plus, sunt eliminaţi cei care exercită profesia clandestin. În acest sens, lista avocaţilor acreditaţi poate fi oricând vizualizată pe site-ul Baroului.

„Cred că multe lucruri s-au schimbat în ultimii patru ani. E bine să o spunem şi celor care au intrat în Barou după anul 2007. Am încercat să aplicăm ceea ce au făcut barourile din întreaga lume, iar un exemplu este şi site-ul cu care eu mă mândresc. Este cel mai bun site al unui barou din ţară. Şi l-am popularizat punând adresa ca reclamă pe un tramvai, pentru a lupta astfel împotriva impostorilor şi împotriva avocaturii clandestine. E drept, ideea nu a fost aplicată în premieră de noi. Un prieten mi-a trimis o fotografie din America, cu reclama unui barou de acolo pe un mijloc de transport”, a precizat prof. univ. dr. Ion Turculeanu în deschiderea bilanţului pentru perioada primului său mandat.

Condiţii mai bune pentru avocaţi

În ultimii patru ani, nu au lipsit nici investiţiile. Sediul Baroului a fost modernizat prin utilarea bibliotecii cu dulapuri pentru periodice, schimbarea tâmplăriei exterioare de fier cu tâmplărie PVC sau renovarea sălii mici de bibliotecă pentru a fi mutat biroul secretariat în vederea deschiderii intrării operaţionale în barou de pe bulevardul „Carol I2. De asemenea, cu sprijinul Baroului Dolj au fost utilate cu imprimante şi calculatoare cu program legislativ şi acces la Internet birourile de asistenţă juridică din Băileşti, Calafat, Filiaşi şi Segarcea. A fost construit şi mobilat biroul avocaţilor din cadrul Tribunalului Dolj. În acest interval au fost mobilate şi sălile de judecată din cadrul instanţelor în vederea asigurării unor condiţii civilizate de lucru pentru avocaţi. Tot în cadrul lucrărilor Adunării Generale de sâmbătă a fost prezentat şi raportul Comisiei de Cenzori privind verificarea activităţii financiare a Baroului Dolj în 2010. Pe ordinea de zi s-au mai regăsit şi descărcarea Consiliului Baroului Dolj de activitatea şi gestiunea sa din perioada supusă analizei şi aprobarea proiectului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011.

Un nou mandat pentru dezvoltarea profesiei de avocat în Dolj

În prezent, unul dintre obiectivele deja anunţate de decanul Baroului Dolj în noul său mandat este de a asigura în continuare un cadru corespunzător pentru desfăşurarea activităţii avocaţilor doljeni. În plus, în opinia acestuia avocaţii trebuie sprijiniţi în continuare, în special cei tineri, astfel încât să treacă mai uşor peste această perioadă de criză.

„În al doilea an de mandat a intervenit criza, care i-a afectat foarte mult şi pe avocaţi, mai ales pe cei tineri. Judeţul Dolj şi, implicit, oraşul Craiova sunt destul de sărace. Avocatura de consultanţă aproape că nu există. Majoritatea companiilor care se stabilesc aici vin cu firmele de consultanţă de la Bucureşti. Prin colaborările cu instanţele, Baroul Dolj a încercat să-i ajute şi tineri să treacă mai uşor peste această criză”, a mai precizat decanul Baroului Dolj.

Baroul s-a implicat şi în derularea unor campanii umanitare: „Fii bun şi dăruieşte de Crăciun” – proiect umanitar de ajutorare a copiilor şi bătrânilor nevoiaşi şi campania „Fii bun şi dăruieşte sinistraţilor” – proiect umanitar de ajutorare a sinistraţilor rămaşi fără casă în urma inundaţiilor catastrofale cu care s-a confruntat populaţia din judeţele de nord-est în anul 2010.

Baroul Dolj este afiliat la organisme internaţionale prestigioase în domeniul avocaturii precum Union Internationale des Avocats, cu sediul la Paris, şi International Bar Association, cu sediul la Londra. În această calitate, baroul este informat direct şi permanent în legătură cu evenimentele profesionale din domeniul avocaturii organizate la nivel mondial, toate informaţiile de acest fel fiind făcute cunoscute avocaţilor prin afişare şi prin publicare pe site-ul Baroului. Reprezentanţii instituţiei intenţionează să continue politica de a sponsoriza în parte participarea tinerilor avocaţi la seminariile internaţionale. O asemenea atitudine a Baroului Dolj are menirea de a creşte coeziunea şi nivelul calitativ al corpului profesional. Baroul Dolj comunică şi cu Barouri din Serbia şi Bulgaria în vederea încheierii de parteneriate strategice de colaborare.

CARMEN RUSAN şi RADU ILICEANU

2 COMENTARII

Comments are closed.