Unităţile de învăţământ profesional şi tehnic îşi promovează activitatea, cu sprijinul ISJ Dolj

0
508

În perioada 22.02.-21.03.2022, Inspectoratul Școlar Județean Dolj și unitățile școlare cu profil tehnic vor desfășura activități de promovare a meseriilor și a învăţământului profesional şi tehnic, în cadrul Campaniei „Meseria – brățară de aur!”. De asemenea, unităţile de învăţământ profesional şi tennic vor organiza, la Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj , începând  mâine , 1 martie, cu posibilitate de vizitare până pe 15 martie,  o expoziţie cu produsele realizate de elevii acestor şcoli de profil.

Printre acţiunile propuse în “Meseria – Brăţară de aur!” se regăsesc:

  • Acţiuni comune ale unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic și ale Inspectoratului Școlar Județean Dolj, în colaborare cu CLDPS Dolj, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj, cu operatorii economici parteneri, privind consilierea şi orientarea şcolară şi profesională a elevilor;
  • Expoziții de produse realizate de elevi la orele de pregătire practică;
  • Concursuri școlare de tip „Atelier de creație”;
  • Vizite ale elevilor din unităţile de învățământ gimnazial din judeţul Dolj la operatorii economici care asigură pregătirea și/sau practica în învăţământul profesional şi profesional dual;
  • Ateliere de informare pentru elevii, părinții și profesorii diriginţi ai claselor a VII-a și a VIII-a. Marți, 01.03.2022, în holul ISJ DOLJ va fi organizată expoziția ”Ce pot face două mâini harnice!”, în cadrul căreia vor fi prezentate de către unitățile de învățământ profesional și tehnic produse sau rezultate ale activităților practice desfășurate cu elevii în cadrul orelor de practică la operatorii economici, pliante, fotografii și afișe de promovare a învățământului profesional și dual, pentru creșterea vizibilității și atractivității învățământului profesional și tehnic. Expoziția poate fi vizitată în perioada1-15 martie 2022.