Proiectele de acte normative sau de care Guvernul a luat act în ședința Guvernului României de ieri

0
73

I.               ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea unor acte normative

II.            HOTĂRÂRI

 1. HOTĂRÂRE pentru modificarea art.2 din Hotărârea Guvernului nr.186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor
 2. HOTĂRÂRE pentru aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate”, pentru anul 2019
 3. HOTĂRÂRE pentru aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi”, beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, a valorii anuale totale a acestuia, precum şi modalităţile de verificare şi control
 4. HOTĂRÂRE privind modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr.177/2016 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi
 5. HOTĂRÂRE pentru stabilirea nivelului de reprezentare a României în Consiliul Guvernatorilor Băncii Asiatice de Investiţii în Infrastructură
 6. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei nr.17 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 7. HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Sultanatului Oman cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice, speciale şi de serviciu, semnat la Muscat, la 5 noiembrie 2018
 8. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 9. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelelor listelor electorale care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019
 10. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului buletinului de vot care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019
 11. HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin structurile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 12. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.48/2015 privind stabilirea sistemului de management şi control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne
 13. HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru unele imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne
 14. HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri și a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2018
 15. HOTĂRÂRE privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019
 16. HOTĂRÂRE privind modelul, dimensiunile, condițiile de tipărire, de gestionare și de utilizare a timbrului autocolant la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019
 17. HOTĂRÂRE pentru aprobarea modelelor ștampilelor birourilor electorale și a modelului ștampilei cu mențiunea ”VOTAT”, care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019
 18. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat
 19. HOTĂRÂRE privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului
 20. HOTĂRÂRE pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 502/2018 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative
 21. HOTĂRÂRE pentru completarea Listei proiectelor strategice de investiții care urmează a fi pregătite și atribuite în parteneriat public-privat de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2018 cu modificările și completările ulterioare
 22. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Cluj de către Danci Ioan-Alin
 23. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Giurgiu de către Moțan Gogu

III.   MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Nota-Mandat de negociere a Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în valoare de 50 milioane euro, în vederea finanţării proiectului privind îmbunătăţirea capacităţii de rezilienţă şi răspuns la situaţii de urgenţă şi Nota-mandat de negociere a Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în valoare de 40 milioane euro, în vederea finanţării proiectului privind consolidarea infrastructurii şi a pregătirii pentru situaţii critice de urgenţă

2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze în domeniul cooperării ştiinţifice şi tehnologice

3.    MEMORANDUM cu tema: Negocierea şi semnarea Protocolului de colaborare între Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova pentru consolidarea capacităţii chinologice şi a pregătirii de bază şi avansate în domeniul utilizării câinilor de serviciu

4.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierii Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind reglementarea construirii unor apeducte

5.    MEMORANDUM cu tema: Transmiterea răspunsului autorităților române la Raportul Comitetului european pentru prevenirea torturii şi a pedepselor şi tratamentelor inumane din cadrul Consiliului Europei, ca urmare a vizitei periodice a Comitetului în România, în perioada 7-19 februarie 2018 şi a Raportului elaborat cu această ocazie

IV.       NOTE

1.    NOTĂ cu tema: Planul anual 2019 al Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare (RoAid)

 

V.      PUNCTE DE VEDERE

1.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 1 din Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului

2.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice

3.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 24, alin. (3) din Legea nr. 231/2018 privind modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

4PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind activitățile de transport alternativ cu un vehicul cu șofer ”VTS”

6PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind dialogul social

7. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind activitățile prestabilite de tip ridesharing

8. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului

9.  PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 98 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

10. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale provenite din cadrul autorităților și instituțiilor publice

11. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare

12. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 135 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

13. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizația lunară pentru creșterea copiilor

14. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, precum și a Legii nr.176/2018 privind internshipul