Terpeziţa: Ceva ce nu s-a mai văzut!

0
1458

Ce se întâmplă la Terpeziţa, de mai multă vreme, aşa cum s-a mai scris în cotidianul nostru, intră în istoria locului. Fiindcă, în continuare, nu are primar şi nici viceprimar, consiliul local este nefuncţional, în schimb –fiindcă a revenit din concediu- are secretar în persoana lui Andreea Carmen Petrescu, un funcţionar public „destoinic”, fiindcă ştie… administraţie. Despre Andreea Carmen Petrescu localnicii afirmă că ar fi verişoară cu actuala soţie –nu fosta- a lui Eugen Marinescu, şeful serviciului juridic de la Prefectura Dolj. N-ar fi nimic neobişnuit în această privinţă, numai că –surprinzător- când a dat concurs pentru postul de secretar la Primăria Brădeşti (2 decembrie 2015), s-a dovedit „tufă de Veneţia” în faţa comisiei de examinare. A contestat în justiţie, dar a pierdut. În schimb la examenul de la Primăria Terpeziţa cu o altă comisie de examinare „mult mai exigentă” s-a dovedit „bine pregătită”. Primar în acel moment era Gruia Virgil Daniel, cu al cărui frate, cadru didactic în comună, are acum un parteneriat sentimental. Prin ordinul prefectului de Dolj (nr. 591/11 noiembrie 2020), în urma unei lucrări a secretarului primăriei din Terpeziţa s-a dispus încetarea de drept a mandatului lui Popa Constantin, primar al comunei, în urma alegerilor locale din luna de septembrie anul trecut. Ordinul prefectului de Dolj are viza de legalitate –alminteri obligatorie- din partea şefului serviciului juridic, Eugen Marinescu. Motivul invocat: deţinerea simultană atât al funcţiei de primar cât şi al celei de comerciant persoană fizică (Popa Constantin administrează o exploatare agricolă familială de 180 ha) ceea ce era discutabil la data emiterii ordinului, având în vedere precizările ulterioare ale Agenţiei Naţionale de Integritate. În instanţă, până acum Popa Constantin a pierdut ceea ce ar legitima într-un fel ordinul prefectului de Dolj, Nicuşor Roşca. Dar povestea nu e terminată, susţin avocaţii acestuia, cum este şi firesc. Alegerile locale de la Terpaziţa au costat în jur de 800 milioane lei vechi. Astfel de argumente nu se au în vedere, evident. Fiindcă, nu-i aşa cinstea şi corectitudinea, apărarea legii, trebuie să primeze. Cum au primat şi în cazul concursului pomenit, de ocupare a postului de secretar al Primăriei Terpeziţa. La Terpeziţa, cei câţiva angajaţi nu-şi pot lua salariile, nu se acordă ajutoarele sociale celor îndreptăţiţi, bugetul nu se ştie cine îl va construi, şi nu s-a încheiat execuţia bugetară pe 2020. De la ministerul Lucrălor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei s-a comunicat „Spre ştiinţă: Instituţia prefectului judeţului Dolj” că două contracte de finanţare –„Modernizare drum comercial DC103, Terpeziţa – Căciulatu –etapa a doua” şi „Centru medical sat terpeziţa”- şi-au încetat valabilitatea la 31 decembrie 2020, comuna nefiind reprezentată legal de persoane care să semneze acte adiţionale. Tevatura nu se va încheia cu una cu două, fiindcă domneşte şi o stare de animozitate în rândul consilierilor locali, 8 la număr, al 9-lea nefiind validat. În campania electorală pentru alegerile parlamentare, liberalii doljeni clamau că „îndreaptă Doljul”. Au început bine, modelul ar putea fi… Terpeziţa.