“Micul Luvru”… la Craiova

0
357

Casa Schina din Craiova, supranumită “Micul Luvru”, este un monument istoric de arhitectură aflat în apropierea zonei centrale a oraşului. Clădirea este situată pe Calea Unirii, la numărul 70, lângă Casa Feraru şi vis-a-vis de Casa Teodoru.

Construită la sfârşitul secolului al XIX-lea în stil renascentist, casa a aparţinut doctorului Constantin Schina, despre care se spune că a fost o perioadă medicul şef al Craiovei. Pe lângă pasiunea pentru medicină şi ştiinţă, Constantin Schina a fost interesat şi de mediul cultural-artistic al Craiovei. Membru al Societăţii Dramatice din Craiova, doctorul Schina a făcut parte, ca preşedinte, din primul comitet de conducere al Societăţii Filarmonice din Craiova, înfiinţată în 1904, alături de violonista Valeria Pohl – Graepel (preşedinte de onoare) şi violonistul G. Fotino şi G. Vincenz (vicepreşedinţi). De asemenea, în locuinţa sa „se ţineau microconcerte ale Societăţilor muzicale Filarmonica, Hora şi Armonia”, după cum se menţionează în volumul „Craiova, mon amour“.

Conform articolului „De la Colecţia de istoria farmaciei, la Muzeul de Istoria Medicinii şi Farmaciei” apărut în Revista Galenus, Casa Schina a fost vândută după 1943 de urmaşii doctorului unui avocat craiovean pe nume Popescu. În perioada 1979 – 1996, în clădire a funcţionat Muzeul de Istoria Medicinii şi Farmaciei „Victor Gomoiu”, fondat de prof. univ. dr. Mihail Şcheau pe baza „Colecţiei de istoria farmaciei” organizate în 1963 de farmaciştii Gheorghe Cismărescu (1900-1964) şi Nicolae Zahacinschi (1919-1988). Printre colecţiile muzeului se aflau şi două opere ale lui Constantin Brâncuşi, „Ecorşeul” sau „Jupuitul” şi bustul generalului Carol Davila. După 1996, urmaşii avocatului Popescu au revendicat dreptul de proprietate asupra clădirii în care funcţiona muzeul. În anul 1997, aceştia au câştigat clădirea în instanţă, colecţiile muzeului fiind evacuate.

ANA-MARIA PETOLESCU