O Europă mai socială şi mai echitabilă

0
264

Primul pas către crearea unui pilon european al drepturilor sociale a fost făcut prin organizarea de Comisia Europeană, în 23 ianuarie, la Bruxelles, a unei conferinţe la nivel înalt pe această temă. Peste 600 de reprezentanţi ai autorităţilor statelor membre, instituţiilor UE şi societăţii civile au purtat discuţii referitoare la crearea unei Europe mai sociale şi mai echitabile. 

junkerDe la anunţarea acestei iniţiative, în 2015, a avut loc o amplă dezbatere cu toate părţile interesate şi cu cetăţenii, privind conţinutul şi rolul acestui pilon, precum şi modul de asigurare a echităţii şi justiţiei sociale în Europa. Discuţiile din cadrul conferinţei reprezintă finalul acestui proces şi vor ajuta la elaborarea propunerii legislative, prevăzută pentru luna martie. „De la începutul mandatului meu, am precizat în mod clar că doresc o Europă mai socială. Împreună, am făcut deja paşi importanţi în această direcţie. Anul acesta va fi un an crucial. După consultarea publică amplă, este timpul să creăm pilonul european al drepturilor sociale. Summitul social din Suedia ne va ajuta să creăm impulsul necesar şi să punem priorităţile sociale acolo unde le este locul: printre priorităţile absolute ale agendei europene.”, a subliniat cu această ocazie, preşedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker.

Părţile interesate vor avea ocazia să discute despre priorităţi şi iniţiative

summitComisia a organizat o amplă consultare publică în domeniu, ce a luat sfârşit în decembrie 2016 şi la care s-au primit 16.000 de contribuţii. Totodată, Parlamentul European a adoptat recent o rezoluţie referitoare la pilon. Comitetul Economic şi Social European (CESE) urmează şi el să adopte un aviz spre sfârşitul acestei luni. Comitetul Regiunilor a contribuit cu un aviz, iar partenerii sociali europeni şi naţionali, cu rapoartele lor (raportul BusinessEurope, raportul CES). Preşedintele Jean-Claude Juncker va găzdui, împreună cu primul-ministru al Suediei, Stefan Löfven, un „Summit social pentru locuri de muncă şi creştere echitabilă”, care se va desfăşura la Gothenburg, la 17 noiembrie 2017. În contextul acestui Summit, părţile interesate vor avea ocazia să discute despre priorităţile şi iniţiativele de politică stabilite la nivel european şi să vadă cum ar putea Uniunea Europeană, statele membre şi partenerii sociali de la toate nivelurile să obţină rezultatele scontate în ceea ce priveşte priorităţile lor economice şi sociale comune. Obiectivul Summitului va fi acela de a reuni şefii de state sau de guverne, partenerii sociali şi alţi parteneri esenţiali pentru a colabora în vederea promovării unor locuri de muncă şi a unei creşteri economice echitabile.

Pilonul european

 Crearea unei Europe mai sociale şi mai echitabile reprezintă o prioritate absolută a actualei Comisii. În discursul său din 2015 privind starea Uniunii, de la Strasbourg, preşedintele Juncker a anunţat că doreşte să dezvolte un pilon european al drepturilor sociale. Pilonul european al drepturilor sociale va completa acquis-ul social al UE, pentru a orienta politicile într-o serie de domenii esenţiale pentru buna funcţionare şi echitatea pieţelor muncii şi a sistemelor de protecţie socială din statele membre, pentru persoanele aflate atât în interiorul, cât şi în afara pieţei forţei de muncă: lucrători, persoane în căutarea unui loc de muncă şi şomeri. UE pune în aplicare misiunea şi obiectivele sale sociale în temeiul articolul 153 din TFUE cu privire la politica socială.

Pilonul abordează şi domeniile în care UE nu are competenţe

summit1Principiile propuse nu înlocuiesc drepturile existente, ci oferă o modalitate de a evalua şi de a apropia, în vederea optimizării, performanţa politicilor sociale şi de ocupare a forţei de muncă naţionale. Odată instituit, pilonul ca deveni cadrul de referinţă pentru a verifica performanţele sociale şi de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre participante, pentru a impulsiona procesul de reforme la nivel naţional şi pentru a servi drept punct de reper pentru procesul de convergenţă reînnoit din cadrul zonei euro. Ținând seama de faptul că statele membre participante la pilon vor fi încurajate să ia măsuri în domeniile de care acestea sunt, în principal, responsabile, pilonul abordează şi domeniile în care UE nu are competenţe şi nicio intenţie să adopte legi, dar în care orientările şi schimbul de practici ar fi de dorit.