Profesorii de la Liceul Tehnologic Auto vor fi şcolarizaţi în Europa

0
261

Liceul Tehnologic Auto Craiova derulează, în perioada decembrie 2015 – noiembrie 2016, Proiectul „E-Teacher”, realizat cu sprijin financiar al Comisiei Europene, prin Programul Erasmus +, în domeniul educaţiei şcolare. Proiectul se adresează cadrelor didactice din insituţia de învăţământ, ca parte a Programului European de Dezvoltare al liceului.

 În contextul globalizării economiei, nevoile organizaţiei devin şi ele globale, motiv pentru care şi competenţele personalului didactic trebuie să fie la nivel european. Competenţa comună a dascălilor europeni ar trebui să fie utilizarea instrumentelor TIC în toate etapele de desfăşurare a procesului instructiv – educativ: predare, învăţare, evaluare şi aplicaţii practice. „Scopul este acela de a creşte calitatea actului educativ din şcoală, în context intercultural european, prin utilizarea bazei materiale existente şi prin dezvoltarea de competenţe TIC şi competenţe mediatice în procesul de predare – învăţare. Se ca realiza pregătirea profesională TIC a 13 profesori: limba română, matematică, limba engleză, psihologie, informatică, discipline tehnice – mecanică, electrotehnică, transporturi , prin participarea la un curs european, „Efective Use of Ict in Education”, oferit de GEROS ONLUS Cagliari, organizaţie care are peste zece ani de experienţă în Tehnologia Informaţiei şi a Comunicării, şi care se va defăşura în localitatea italiană şi în Istanbul”, a declarat prof.  Georgică Bercea Florea, director al Liceului Tehnologic Auto. Mobilităţile se vor defăşura astfel: trei profesori în 26 martie-1 aprilie, la Istanbul; patru profesori în perioada 18-24 iulie la Cagliari; şase profesori în intervalul 22 – 28 august, la Istanbul. Prin această formare continuă, profesorii implicaţi vor obţine o mai bună înţelegere a potenţialului TIC, ca un instrument de învăţare şi predare, realizând e-lecţii interactive. Cadrele didactice îşi vor îmbunătăţi competenţele de comunicare într-o limbă străină, ajutând astfel şi elevii să evolueze din acest punct de vedere. Va avea loc un proces de dezvoltare personală, profesională şi socială prin dezvoltarea de competenţe într-un context internaţional , precum şi recunoaşterea  acestor competenţe prin certificatele dobândite astfel. Deplasarea profesorilor la mobilităţile internaţionale va fi un prilej de formare a unui orizont multicultural, dar şi o ocazie de dezvoltare profesională.